OB 7 / 2014 
Geagte ouers

Liefde
Hoe lyk die liefde? Dit het sagte hande om ander te versorg.
Dit het vinnige voete om ander te gaan help. Dit het skerp oë om ander se nood raak te sien. Dit het goeie ore om die geringste klag of sug van ‘n naaste op te vang. Dit is hoe die liefde lyk.

Al besit ek al die kennis, en al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. – 1 Korintiërs 13:2

Waarde tema:
Maartmaand se tema is liefde. Die kleur is rooi. Elke leerder ontvang ook hul eerste kraletjie.

Omsendbriewe:
U kind ontvang elke Vrydag ‘n omsendbrief. Maak asb. seker dat u dit ontvang. Elke Maandag moet alle skeurstrokies terug.

Konsert – oudisies:
Daar is vir alle Gr. 6- en 7-leerders op Woensdag, 5 Maart, vanaf 14:30 – 16:30 oudisies vir hoofrolle. Indien u kind nie daar kan wees nie, moet hy/sy asb. verskoning maak.

Redenaars:
Vul asb. die skeurstrokie in as u kind aan redenaars gaan deelneem.

Moedig hulle asb. aan om te probeer. Dit is ‘n belangrike vaardigheid om aan te leer. Die getal deelnemers bepaal die datum van deelname. Op hierdie stadium is dit Gr. 1-3 en Gr. 4-5 op 12 Maart en Gr. 6-7 op 13 Maart.

Daar is Woensdagmiddag om 13:20 – 14:30 redenaarsoefening vir al die kinders wat hul praatjies wil inoefen. Ons werk ook aan liggaamshouding, artikulasie en stemprojeksie.
Ek kan ongelukkig nie dan aan praatjies werk nie. U is meer as welkom om ‘n afspraak te maak of praatjies vir my te stuur vir skaafwerk. Ek is volgende week ook Dinsdag en Donderdag beskikbaar vir inoefening van praatjies vóór sportoefening.

Badkamers:
Baie dankie aan Giel Geldenhuys wat ook gehelp het met die opknapping van die seuns-badkamer.

Pluspunte:
U kind ontvang vandag die totaal van hul pluspunte tot op hede. Baie geluk aan al die sterre! Die meeste inskrywings is vir goeie gedrag, deelname en spogwerk. Op ‘n latere stadium in die kwartaal word ‘n gedetaileerde verslag aan u gestuur.

Toetsperiode: kwartaal 2, Gr.4 tot 7.
Ons gaan volgende kwartaal ‘n toetsperiode instel vir formele assesseringstoetse. Deurlopende klasassessering (werksopdragte, navorsingstake en mondelinge aanbiedings) sal steeds in klastyd voortgaan. Alle toetse sal egter op ‘n Donderdagoggend van 7:40 tot 8:30 geskryf word. U sal dus ‘n toetsrooster ontvang wat vir die hele kwartaal uitgewerk is. Indien kinders afwesig is met ‘n geldige verskoning, sal ‘n sieketoets die Maandag in opening geskryf word. Gr. 7-leerders het meer vakke as die res en sal dus ook toetse op sekere Dinsdae skryf. Leerders moet asb. voorberei vir hierdie toetse, aangesien dit goeie voorbereiding vir die Junie–eksamen sal wees. Ons is terdeë bewus van die leerders se druk program. Moedig hulle asb. aan om getrou klas- en huiswerk te doen en vroegtydig te begin leer.

Finansies:
Baie dankie aan elkeen wat u skoolfonds getrou betaal. Daar is egter nog heelwat skoolfonds vir Februarie uitstaande. Ek stuur vandag state en aanmaningsbriewe uit, ons het ongelukkig geen ander keuse nie. Die skool het baie verpligtinge wat maandeliks betaal moet word, en elkeen se bydrae is noodsaaklik.

Indien u enige probleme ondervind, maak asb. ‘n afspraak met my of die hoof, sodat ons kan kennis neem van die saak.

Graag wil ek die volgende weer onder u aandag bring:
Skool- en busfonds is streng vooruitbetaalbaar voor of op die 7de van elke maand.
Gebruik asb. die familiekode as verwysing, indien u ‘n bankoorbetaling maak. (Die kode staan op u staat reg bokant die adresgedeelte).
Indien u iets anders as skool of bus betaal dui dit asb. duidelik aan met u kind se van en waarvoor dit is bv. Tanya – netbal.

Vir enige navrae kontak Lydia by 082 418 6940

Skaak:
Daar is Woensdag, 5 Maart vanaf 13:30 – 15:30 skaak rondomtalie in Juf. Unine se klas vir almal wat belangstel. Redenaars wat skaak wil speel, moet eers gou hul praatjies kom sê, dan sal hulle verskoon word vir skaak. Dieselfde geld vir die ekstra leesklasse.

Atletiek:
Baie geluk aan die volgende atlete wat deurgaan na die Limpopo Kampioenskappe te Polokwane: Xander Rutherford, Nicola van Reenen, Tristan Patrick, Jaco Geldenhuys, Jessica Leicester en Edna Bester.

Alle atletiekklere moet ook nou asb. gewas en terugbesorg wees by Juf. Lida Mollentze.

Netbal en rugby:
Netbalkliniek:
20 – 22 Maart 2014
Koste beloop R400
O/9 – O/13
Aangebied deur Lou-Mare Geldenhuys en Tuks- studente
Gradering : Vrydag, tydens wedstryde

Vul asb. die skeurstrokie in indien u kind die netbalkliniek gaan bywoon.

Netbalproewe:
Die netbalproewe is gekanselleer.

Rugbyvergadering:
Daar is ‘n algemene rugbyvergadering op Dinsdag, 4 Maart, om 17:00.

Rugby- en netbaloefening :
Sportperiode vir die seniors verval heeltemal aangesien ons te veel akademiese tyd verloor.
O/6-O/8 oefen vanaf 12:00 – 13:00 op Dinsdae en Donderdae (In skooltyd).
O/9 – O/10 netbal – oefen vanaf 14:00 – 15:00 op Maandae, Dinsdae en Donderdae.
O/9 en O/10 rugby - oefen vanaf 14:00 – 15:30 op Maandae, Dinsdae en Donderdae.
O/11 – O/13 rugby en netbal - oefen vanaf 14:00 – 15:30 op Maandae, Dinsdae en Donderdae.

Netbal- en rugbywedstryd:
Ons speel op 15 Maart netbal en rugby op Phalaborwa se velde. Ons het nog nie ‘n program ontvang nie. Skoolvervoer beloop R35. Vul asb. solank die skeurstrokie in sodat ons die vervoerreëlings kan finaliseer.

Mini-netbal en Bulletjierugby:
Alle seuns ontvang ‘n registrasievorm wat asb. voltooi moet word. Stuur dit Maandag terug skool toe, u kind kan nie aan Bulletjierugby deelneem indien dit nie ontvang is nie.
Daar sal ‘n algemene reëlings- en beplanningsvergadering wees op 3 Maart om 18:00 in die skoolsaal. Die vergadering sal hoofsaaklik gaan oor die beplanning van ons skool se Bulletjiedag, wat op 17 Mei plaasvind. Alle betrokke ouers en afrigters moet asb. die vergadering bywoon.

Belangrike datums: Mini-netbal en Bulletjierugby
10 Mei – Tzaneen
17 Mei – Mariepskop
24 Mei – Drakensig
31 Mei – Phalaborwa

Belangrike datums:
3 Maart - Bulletjierugby vergadering
4 Maart - Rugbyvergadering
6 Maart - Netbalproewe : Oop A- en B-spanne
12 Maart- Netbalproewe : Streekspan
13 Maart – Redenaars
15 Maart - Rugby en netbal (Phalaborwa)
21- 23 Maart - Netbalkliniek
28 Maart - Skool sluit & Rugbykliniek

Seënwense
Mnr. M.J. Louwies
Skoolhoof

[ lewer kommentaar ] ( 117 keer besoek )
Netbalkliniek 
Laerskool Mariepskop Netbalkliniek
Aangebied deur Lou-Mare Geldenhuys en Tuks -studente
Netbalkliniek: 0/11 – 0/13 dogters

Datums: 20 Maart – 22 Maart 2014
Koste: R420 /speler (kursus en verblyf ingesluit)
R420 per afrigter / busbestuurder

Sluitingsdatum vir inskrywings: 3 Maart 2014

Deposito van R1,000-00 vooruitbetaalbaar om bespreking te bevestig.

Program:
Donderdag 20 Maart: Ontvangs en registrasie 15:00
16:00 – 17:30 Afrigtingsessie
18:30 Aandete
9:00 – 21:00
Reëlbespreking en eksamen

Vrydag 21 Maart: 7:00 Ontbyt
8:00 – 12:00 Afrigtingsessie
13:00 Ete
14:00 – 16:30 Wedstryde en inoefening (Gradering)
17:30 Ete
19:00 Vermaak

Saterdag 22 Maart: 7:00 Ontbyt
8:00 – 12:00 Afrigtingsessie
12:00 Eete
12:30 – 15:00 Wedstryde (Gradering)
Vertrek na wedstyd

Wat bied die kursus?
Reëlbespreking , gradering en eksamen
Inoefening van vaardighede.
Professionele afrigting-, verdedigings- & aanvalstegnieke.
Wedstryd-oefening (daar word elke dag wedstryde gespeel)
Alle etes, verblyf en vermaak si ingesluit in fooi.
Swembad en snoepie beskikbaar.


[ lewer kommentaar ] ( 68 keer besoek )
OB 6 / 2014 
Geagte ouers

Dissiplinêre stelsel:
Ek sal volgende week ‘n opsomming van u kind se pluspunte uitgee sodra alle sportdeelname-punte ingelees is. Dit is lekker om al die “goeie gedrag” en “netjiese werk” inskrywings te sien. Leerders kan trots voel.

U ontvang wel vandag ‘n opsomming van u kind se minuspunte. Moedig asb. u kind aan om getrou huiswerk te doen en om seker te maak dat al hulle boeke ingepak is. Laerskool is die ideale geleentheid om werksetiek aan te leer en verantwoordelik te wees vir take.

Dissipline:
Waarom is u kind in die skool?
• om in die vrese van die Here opgevoed en onderrig te word
• om kennis te verwerf
• om vaardighede te ontwikkel
• om gevorm en opgevoed te word
• om Bybelgefundeerde persoonlikheids- en karaktereienskappe te ontwikkel
• om voorberei en toegerus te word vir die volwasse wêreld.

Hoe kan daarin geslaag word?
• ‘n begeerte om te wil leer, is by die kind aanwesig
• die kind is gedissiplineerd (selfdissipline) in die klas
• die kind luister, gee aandag en werk in die klas
• die kind het ‘n trots op sy/haar skriftelike werkstukke
• die kind is getrou in tuiswerk, leer (oefen , oefen, dril, dril) en die uitvoering van opdragte
• ‘n wil om te presteer, is by die kind aanwesig

Grense (dissipline) beteken vir elke mens: groot en klein-
o veiligheid / sekuriteit
o geborgenheid
o geluk en afwesigheid van konflik

Ek doen ‘n beroep op elke ouer om asb. hierdie met elke kind te bespreek. Enige vorm van boelie, hetsy fisies of emosioneel, hoort op geen vlak in enige skool nie en gaan streng aangespreek word.

Verlore sleutels:
Daar is Dinsdag na skool ‘n bos sleutels verloor op die terrein. Die sleutelhouer is ‘n Njala van kraletjies. Indien iemand dit opgetel het, stuur dit asb. na die kantoor.

Seuns-badkamer
Dankie aan Gerda Aitchison en Belinda Fivaz vir die opknappingswerk aan die seuns se badkamers. Ons as skool is dankbaar en geseënd met dit wat julle vir die skool doen en beteken.

Redenaars:
Daar is Woensdagmiddag om 13:20 – 14:30 redenaarsoefening vir al die kinders wat hul praatjies wil inoefen. Ons werk aan liggaamshouding, artikulasie en stemprojeksie. Ek kan ongelukkig nie dan aan praatjies werk nie. U is meer as welkom om ‘n afspraak te maak of praatjies vir my te stuur vir skaafwerk.

Atletiek: Interlaer – Dr. Annecke
Baie sterkte aan al ons atlete wat Saterdag, 22 Februarie aan die Interlaer deelneem. Alle atlete moet Juf. Frances en Juf. Linda om 08:00 op die pawiljoen kry.

Netbal en rugby:
*Netbalkliniek:
20 – 22 Maart 2014
Koste beloop R400
O/9 – O/13

Aangebied deur Lou-Mare Geldenhuys en Tuks- studente
Gradering : Vrydag, tydens wedstryde

Netbalproewe:
Die Streeksproewe vind plaas op 12 Maart 2014 by laerskool Gravelotte. Meer inligting sal volgende week deurgegee word.

Rugby- en netbaloefening :
Begin Maandag. Sportperiode vir die seniors verval heeltemal aangesien ons te veel akademiese tyd verloor.
O/7-O/8 oefen vanaf 12:00 – 13:00.op Maandae, Dinsdae en Donderdae.
O/9 en O/10 oefen vanaf 14:00 – 15:00 op Maandae, Dinsdae en Donderdae.
O/11 – O/13 oefen vanaf 14:00 – 15:30 op Maandae, Dinsdae en Donderdae.

Mini-netbal en Bulletjierugby vergadering:
Daar sal ‘n algemene reëlings- en beplanningsvergadering wees op 3 Maart om 18:00 in die skoolsaal. Die vergadering sal hoofsaaklik gaan oor die beplanning van ons skool se Bulletjiedag, wat op 17 Mei plaasvind. Alle betrokke ouers en afrigters moet asb. die vergadering bywoon.

Mini-netbal spesifikasies:
Gr. R – 3 speel met ‘n nommer 4 –bal en die hoogte van die doelpaal is 2,5m.

Belangrike datums: Mini-netbal en Bulletjierugby
10 Mei – Tzaneen
17 Mei – Mariepskop
24 Mei – Drakensig
31 Mei - Phalaborwa

Hokkie:
Ons vra om verskoning namens Limpopo-hokkie vir die laat kennisgewing en omstandighede buite ons beheer.

Seënwense
Mnr. M.J. Louwies
Skoolhoof

[ lewer kommentaar ] ( 11 keer besoek )
Baie dankie vir jou brief, Emma! 
Liewe Riepie personeel

Baie dankie vir die e-pos en mooi gelukwense van die oulikste Laerskool in die land. Dit is so 'n spesiale gevoel om 'n oud-leerling te wees van 'n skool wat waarlik moeite doen om die paaie van al hulle leerlinge te volg.

My loopbaan in Laerskool Mariepskop het die fondasie van my karakter gevorm en ek bly altyd dankbaar vir die leiding wat ek daar aan die voet van Drakensberg ontvang het. Ek voel bevoorreg om 'n Riepie voorbeeld te wees.

Vriendelike groete en baie liefde,
Emma Smith

[ lewer kommentaar ] ( 38 keer besoek )
OB 3 / 2014 
Geagte ouers

Atletiek:Tuisbyeenkoms
Saterdag se atletiek begin om 08:00. Atlete moet 07:30 op die pawiljoen by juf. Frances en Mnr. Greyling in hulle atletiekklere aanmeld. Alle atlete moet op die pawiljoen by die span sit. Die spanbestuurders kan nie die atlete by hul ouers gaan soek nie. Ons doen ‘n beroep op alle ouers om ons asb. daarmee te help.

Provinsiale atletiek:
Baie geluk aan die volgende atlete wat deurdring na die volgende byeenkoms: Jessica Leicester, Jaco Geldenhuys, Xander Rutherford, Meagan-Mae v.d. Nest, Leonine Gildenhuys, Jamie v.d. Merwe, Nicola van Reenen.

Cluster-byeenkoms:
Donderdag, 6 Februarie by Phalaborwa-Noord (Rooiskool) in Phalaborwa.

Middag-oefening:
Atlete wat ‘n plek nr. 1-5 by die huissport behaal het, moet by onderskeie items oefen in die middae. As jy ‘n middelafstand-atleet is, moet jy by Juf. Nanette uitkom vir oefening gedurende die week.

Juniors : Gr. 1-3 (Oefen apart van seniors) Seniors : Gr. 4-7
Maandae, Dinsdae en Donderdae Maandae, Dinsdae en Donderdae
14:00 – 15:00 14:00 – 15:30

Voortrekkers:
Almal wat belangstel om aan te sluit by die Voortrekkers kan vir Maritza de Kock by 078 871 1132 skakel.

Leierskamp
Baie dankie aan Denise Jv Vuren en Greyling Harmse vir die leiding en betrokkenheid gedurende die Gr. 7’s se leiersontwikkelingskamp. Dankie ook aan Jaco en Melanie Leicester vir die hulp en die gebruik van hul terrein.

Tall Tree – kursus:
Dankie aan Denise Jv Vuren vir die leiding en organisering van die kursus en dankie aan elke ouer en leerder wat die kursus bygewoon het. Dit was ‘n reuse sukses!

Doelwitte van sport in skole:

HOOFSAAKLIK VIR DIE TOTALE ONTWIKKELING VAN ‘N LEERDER

Sport word beskryf as ‘n fisieke- (bv. sport) of denkspel (bv. skaak) wat in kompetisie verband gespeel kan word.
• Die doel van sport is nie net om individue in verband met mekaar te bring, maar is ook daar om spelers sowel as toeskouers te dissiplineer deur bv. reëls te stel en kontrole te hou oor die spel.
• Sport hou mense aktief en gesond.
• Sport maak dit vir individue moontlik om tot hul volle potensiaal te ontwikkel en om talente te ontdek en uit te leef.
• Sport bevorder 'n individue se sosiale vaardighede om met mense te kommunikeer en sosiaal te verkeer. 'n Individu se selfbeeld en selfvertroue word verbeter as hulle sport doen wat tot die positiewe ontwikkeling van enige persoon lei.

Verdere goeie sport het eienskappe soos:
« Regverdigheid
« Eerlikheid
« Voorbereiding
« Toewyding
« Genot
« Uitnemendheid
« Waardigheid

Hierdie eienskappe lei tot positiewe waardes vir die deelnemer nl.
—Verantwoordelikheid
—Volharding
—Passie
—Dissipline
—Determinasie
—Behulpsaamheid (Gee & neem)
—Hantering van opponente & spanmaats
—Moed
—Leierskap
—Kreatiwiteit

Doelwitte vir deelnemer en afrigters:
* Die onvermoeide, volgehoue aanleer van besondere vaardighede.
* Die bevordering van verstandelike en geestelike prestasie, omdat dit nie geskei kan word
van fisiese prestasie nie.
* Om al die leerders, ongeag hul individuele vermoëns, aan gelyke vlakke van afrigting
bloot te stel, sodat die leerders gelyke geleenthede ontvang om hulle talente te ontwikkel.
* Waar kundigheid ontbreek, word gebruik gemaak van kundige ouers of buite-afrigters.
* Kommunikeer gereeld en betyds met alle rolspelers.

Ons waardes:
* Ons kinders kom eerste.
* Ons kinders behoort hul eie ideale uit te leef, nie die van hul ouers nie.
* Ons is toegewyd in ons betrokkenheid by ons skool se sport.
* Ons moedig dit aan dat elkeen groei in sy of haar deelname.
* Ons gee om vir mekaar en respekteer mekaar.
* Ons kweek graag ‘n positiewe uitkyk op die lewe by ons kinders aan.
* Ons strewe na eerlikheid en integriteit.
* Ons ondersteun deelname van almal, insluitende die ouers.
* Ons bevorder leierseienskappe en beloon goeie sportmangees.
* Ons ontwikkel selfvertroue by die leerders d.m.v. sport.
* Ons kweek lojaliteit by leerders.
* Ons ontwikkel ‘n goeie, gesonde gesindheid by leerders, d.m.v. sport.

VERDER DOEN EK ‘N BEROEP OP ALLE OUERS OM ASB. OP WATTER MANIER MOONTLIK DEEL TE RAAK BY ONS SPORTWEKE. HIERDIE WEKE IS INFORMELE FINANSIERING VAN ONS SKOOL, WAT VIR ONS AS SKOOL NOODSAAKLIK IS. VUL ASSEBLIEF DIE MEEGAANDE BRIEF IN, EN STUUR ASB SO GOU MOONTLIK TERUG. DANK EN WAARDERING VIR ELKE OUER WAT BETROKKE IS BY DIE SKOOL. JULLE IS SOWAAR STAATMAKERS!

Landloop:
Daar is ‘n landloopvergadering Woensdag, 5 Februarie, om 18:00 in Denise se klas. Alle ouers wat se kinders wil landloop doen moet asseblief die vergadering bywoon.

Swemgala:
Gala 20 Februarie by Southern Cross. Nuwe leerders gaan 'n geleentheid kry om uit te swem, teen eerste 4 van huidige Swemspan. Gr 1 's sal ook uitdunne hou. Kontak asseblief vir Gerda in hierdie verband.

Vrywaringsvorm:
Daar is nog heelwat leerders se vorms uitstaande. Stuur asb. Maandag skool toe.

Seënwense
Mnr. M.J. Louwies
Skoolhoof

[ lewer kommentaar ] ( 22 keer besoek )
Kringbyeenkoms 2014 
Van ons Riepie atlete het deelgeneem aan die Kringbyeenkoms die 28ste Januarie by Groenskool in Phalaborwa.

Ons is BAIE trots op die atlete en het die volgende uitslae gekry.

3 eerste plekke:
-Jessica Leicester O/13 Gewigstoot
-Xander Rutherford O/12 Gewigstoot
-Jaco geldenhuys O/13 Verspring

4 tweede plekke:
-Nicola van Reenen O/11 Gewigstoot
-Meagan –Mae vd Nest O/13 200mH
-Jamie vd Merwe O/13 75mH
-Leonine Geldenhuys O/12 1200m

Hierdie atlete dring deur na die Cluster byeenkoms 4Feb by Rooiskool Phalaborwa.
[ lewer kommentaar ] ( 14 keer besoek )
Tall Trees vir Tieners & Volwassenes 
TALL TREES LEIERSKAP PROFIEL VIR TIENERS EN VOLWASSENES

Uiteindelik is leierskap die kuns om te weet wanneer om te buig, wanneer om regop te staan en wanneer om te dans. -Hettie Britz

Laerskool Mariepskop se leiers, ouers en ander lede van die gemeenskap het hierdie naweek die TALL TREES LEIERSKAP KURSUS voltooi. Daar is ‘n gesegde dat hoë bome die meeste wind vang. Dit is waar! Leierskap behels altyd uitdagings en teenstand. Wanneer ‘n boom egter op presies die regte plek geplant is, maak die wind hom ‘n sterk, soepel boom wat beskutting bied vir ander bome en sy lewegewende sade op die wind versprei.

Saam met Annetjie van Zyl het ons almal hierdie naweek ontdek dat ons ‘n unieke plek in die sameleweing het en dat dit baie belangrik is om ander mense ook hul unieke plekke te gun.
Vir meer inligting oor ander kursusse wat aangebied word kan u Annetjie van Zyl (0824570673 if amvzyl@mweb.co.za) kontak.


[ lewer kommentaar ] ( 17 keer besoek )
ALL TREES ARE TALL TREES 
Hierdie is sommer ‘n briefie gerig aan almal wat op een of ander manier betrokke was hierdie naweek. Soos julle seker al teen die tyd weet was hierdie ‘n droom wat waar geword het. Sonder almal sy bydrae en insette sou hierdie naweek nooit gebeur het nie.

Heel eerste moet ek dankie sê vir “Tannetjie Annetjie” , wow soveel kennis, insig en wysheid in een mens het ek nog nie beleef nie. Annetjie jy het ‘n impak gemaak in die manier hoe ons dink en doen, ek hoop van harte dat ek weer die geleentheid sal kry om iets saam met jou te doen, dankie vir jou moeite met die ver ry, jou verlaagde tarrief, jou proffesionele optrede. Jou energie en spontaniteit is aansteeklik. Jy LIEF en LEEF die Here se wil en woord in jou menswees – I salute you!

Mel en Jaco, ongelooflik dankie vir die voorreg wat ons gehad het om hierdie kinders na julle plaas toe te bring. Die kinders het alles geniet, hulle borrel vanoggend nog steeds. Julle maak ‘n goeie roos, sier, palm combo. Die voorbereiding en beplanning was so deeglik gedoen – dankie Me Sierboom. Die kinders was soet en georden en alles was vir hulle lekker....Dankie Mnr RoosPalm. Dra asb ons dank aan JP en sy span oor, ek dink hulle het hard gewerk aan al die opruim na die tyd.

Aan al die ouers wat kos voorsien het om die groeiende tieners te voer....baie dankie, elke ete was ‘n fees. Die warmbrakkies het sommer vroeg vroeg al die honger kolle op die mae stilgesnoer. Die heerlike vetkoeke en maalvleis (iemand het al 01:00 opgestaan want anders is dit mos nie vars en warm nie) is oor en oor geniet totdat daar nie een oorgebly het nie. Die lasagne vir middagete is aangery sodat dit warm en smaakvol kan wees. Die koeldranke, kolwyntjies, en snoephappies wat heeltyd beskikbaar was word opreg waardeer.

Chrisna en Greyling - Baie dankie vir al die hulp met organisering en bussies bestuur. Greyling, dankie dat jy saam met die kinders visgevang en rondgery het. Chrisna, baie dankie dat jy saam met dogters laaaaaaaaaat gaan slaap het – ek is doodseker julle was Sondag kapoet. PS: Greyling, het jy al vir Dianne jammer gesê oor die visstok?

OUERS:Dit is baie belangrik dat elkeen van julle saam met julle kind sy leierskapprofiel deeglik bestudeer. Dit is nodig dat al hierdie eienskappe gereeld bespreek word by die huis. Julle sal sien dat hulle elkeen na die naweek presies weet watter tipe boom of boomkombinasie hulle is.

Sterkte vir die jaar, as dit so begin kan dit net lekker wees. Ek beplan solank aan ons volgende uitstappie.

Denise
[ lewer kommentaar ] ( 11 keer besoek )
OB 2 / 2014 
Geagte ouers

Sportvergadering:
Ons herinner graag al die ouers aan die algemene sportvergadering wat plaasvind op Maandag, 27 Januarie 2014 om 18:00 in die skoolsaal.

Sake wat bespreek gaan word:
- Sport as deel van leerderontwikkeling
- Sportweke
- Sportbeleide

Sosiale netwerke
Ek wil met die grootste vrymoedigheid ouers aanmoedig om met die personeel en met myself te kom gesels as daar enige navrae, ongelukkighede of positiewe opmerkings is rakende Laerskool Mariepskop. Die rol van sosiale netwerke het in omvang ontsettend uitgebrei en gegroei en is tot groot voordeel van besighede en instansies. Ek persoonlik is ‘n groot voorstaander daarvan dat mens die sosiale netwerke kan gebruik vir bemarking, en om sommer net ‘n bietjie oor die skool te spog. Ek wil egter verder vra dat ons onsself sal distansieer van negatiewe opmerkings teenoor die skool, ouers, leerders en personeel. Ek dink nie dit is die regte platvorm om klippe te gooi nie. My deur is oop vir enige ouer om my te kom sien i.v.m. ongelukkighede.

My ervaring van hierdie spogskool is dat ons in die bevoorregte posisie is om puik en goedvoorbereide onderwysers te kan hê. Tesame met die onderwyser het ons pragtige, gemotiveerde, sprankelleerders en die ondersteuning van ons betrokke ouers. Dit maak ons skool uniek, en ons as personeel het die grootste dank en waardering vir elke leerder en ouer.

Kumon:
Rina de Kock begin ‘n Kumonsentrum by die skool op Maandae en Woensdae vanaf 12:00. Die sentrum open op 3 Februarie 2014. U is meer as welkom om vir Rina te skakel (084 2098 373) vir meer inligting.

Stimulus Maxima
Ons skool is in die besonderse posisie om ‘n leeslaboratorium te hê wat op Woensdagmiddae oop is van 14:00 – 15:00. Hierdie diens is daar vir die addisionele ontwikkeling van leesvaardighede. Die aanvang van hierdie program is op 5 Februarie 2014. Kontak asseblief vir Nanette Scheepers vir meer inligting op 082 786 8793

Atletiek:
Baie dankie vir almal se betrokkenheid by ons huissport. Dit was ‘n reuse sukses gewees, en mens sien dit in ons leerders se uitslae. Baie dankie vir elke onderwyser, in besonder vir juffrou Anneri Cronjé vir al jou reëlings. Dankie ook vir elke onderwyser se ondersteuning in die verband. Dankie ook aan oom Piet en ons terreinspan.

Dankie vir elke ouer wat opgetree het as beampte. Ons as skool is trots om sulke ouers in ons midde te hê. Dankie ook vir almal wat ons leerders kom ondersteun het. Baie geluk ook aan elke leerder wat deelgeneem het. Dit is wonderlik om te sien hoe julle dit geniet om aan die verskillende items deel te neem. Baie geluk ook aan die atlete wat rekords laat spat het. Ek is trots op elke leerder!

Baie dankie ook aan Hoedspruit Fruit Processors en Bronpro, in besonder Neels de Kock wat opgetree het as borg vir hierdie dag. Julle bydrae is van onskatbare waarde vir elke leerder by Laerskool Mariepskop.

Atletiekklere:
Atletiekklere word uitgedeel vir elke atleet. Atlete hou dit tot einde van die seisoen. Die klere is op ‘n nommer teen die atleet se naam uitgedeel. Indien u kind sy/haar klere verloor of nie in dieselfde kondisie terugbesorg soos hul dit ontvang het nie, gaan ons ‘n faktuur huis toe stuur om die klere te vervang. Help u kind om verantwoordelikheid vir sy/haar klere te aanvaar.

Was instruksies:
Koue water GEEN TUIMELDROOG

Middag-oefening:
Die atletiekspan is nou gekies. Die atlete wat ‘n plek nr. 1-5 by die huissport behaal het, moet by onderskeie items oefen in die middae.

Juniors : Gr. 1-3 (Oefen apart van seniors) Seniors : Gr. 4-7
Maandae, Dinsdae en Donderdae Maandae, Dinsdae en Donderdae
14:00 – 15:00 14:00 – 15:30

As jy ‘n middelafstand-atleet is, moet jy by Juf. Nanette uitkom vir oefening gedurende die week.


Gelukwense
Baie geluk aan die oud-leerders wat goed gedoen met die matriek-eksamens einde verlede jaar. Die volgende leerders het besonder presteer.
- Emma Smith - 4 Onderskeidings
- Chanté Botha – 4 Onderskeidings
- Zané Scholtz - 8 Onderskeidings

Ons is trots op ons oud Riepies. Laat weet ons asb. indien u van nog besonderse prestasies weet sodat ons hulle ook kan gelukwens.

Redenaars
Daar is Dinsdag, 11 Februarie, ‘n redenaarswerkswinkel in my klas. Almal wat graag leiding wil hê in die skryf van ‘n toespraak, is welkom. Indien u reeds ‘n konsep het, of dalk so gelukkig is om reeds ‘n praatjie het, is u meer as welkom om dit saam te bring. Die kursus is van 13:30 tot 14:30.
Enige navrae: Esté van Reenen (079 317 6246)

Dogtersbadkamers:

‘n Besonderse woord van dank aan die volgende persone wat bygedrae het om die dogters se badkamers so mooi op te gradeer.

- Melanie Leicester en Jessica Leicester
- Chris en Angelique Heunis van Heunis Houtwerk
- Willie Jacobs van Buco
- Carien en Tanya Jacobs
- Henk Ackerman

Vrywaringsvorm:
Aangeheg is ‘n vrywaringsvorm. Geen leerder volgens wet mag vir skool aangeleenthede vervoer word sonder ‘n vrywaringsvorm en afskrif van mediese fonds- kaart nie. Voltooi asb. en stuur Maandag terug skool toe.

Mariepskoppers blink uit by Nelspruit Hoërskool se Interhuis
Die volgende nuwe interhuisrekords is opgestel
Meisies 16 gewigstoot : Andri Smalberger (11,75m was 11,46m)
Victrix Ludorum – Meisies 0/17 – Christi Kruger
Victor Ludorum – Seuns 0/18 – Peter Gildenhuys

Kopluise:
Hierdie probleem het weer kop uitgesteek. Hierdie probleem versprei verskriklik vinnig en ons doen ‘n beroep op alle ouers om hul kind/ers se hare met die nodige sjampoe te was en te behandel.

Seënwense
Mnr. M.J. Louwies
Skoolhoof

[ lewer kommentaar ] ( 73 keer besoek )
Interhuis Victrix & Victor Ludorum  
Ons is baie trots op al ons atlete wat deelgeneem het aan die Huissport.

Baie geluk aan :
Yvette Mokwena (Gr 3) ~ Junior Victrix Ludorum
Jessica Leicester (Gr 7) ~ Senior Victrix Ludorum
André Smit (Gr 1) ~ Junior Victor Ludorum
Handré van der Merwe (Gr 4) ~ Senior Victor Ludorum

Daan de Kock van Hoedspruit Food Processors het die trofeë aan die atlete oorhandig.
[ lewer kommentaar ] ( 19 keer besoek )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next> Last>>

LAERSKOOL MARIEPSKOP

TEL: 083 231 4778
FAKS: 086 604 1705
SEL: 079 529 6071
admin@laerskoolmariepskop.co.za

Webblad Ontwerp Deur Coffeebean Web Designs