Omsendbrief 2 (OB 2/2015) 
21 Januarie 2015

Die doel van alle opvoeding is kennis nie in eerste
instansie van feite nie, maar van waardes.
William Ralph Inge
Geagte ouers

1. STIMULUS MAKSIMA:
Daar sal vanaf volgende Woensdag, 28 Januarie, ekstra lees aangebied word in die SM -leessentrum. Daar sal n junior- en n seniorklas wees. n Registrasiefooi van R50 per kwartaal is betaalbaar om sodoende u kind se plek te verseker.

Juniorgroep Graad R Graad 2 vanaf 13:00 13:30
Seniorgroep Graad 3 graad 7 vanaf 13:30 14:00

Alle naskoolleerders is welkom om die klasse by te woon. Kontak juffrou Unine by
083 410 0113 vir enige navrae.

2. REDENAARS:
Hier volg die temas vir hierdie jaar se skoolredenaarsaand. Ons gebruik die ATKV se temas sodat ons wenners dan aan die kompetisie kan deelneem. Die temas vir hierdie jaar is as volg:

Gr. 1-3 Gr. 4-5
* Lekker is net n vinger lank
* Een vrot appel steek al die ander aan
* Kinders moet gesien word, maar nie gehoor
word nie
* Oos, Wes, Tuis, Bes
* Met grysheid kom die wysheid * Liewer bang Jan as dooie Jan
* Een swaeltjie maak nog nie n somer nie
* Blaffende honde byt nie
* Buig die boompie terwyl hy jonk is
* Die een hand was die ander
Gr. 6-7
* Te veel hooi op jou vurk h
* As dit pap ren, moet jy skep
* Geld wat stom is, maak reg wat krom is
* n Boom gooi altyd n skaduwee
* Elke dassie prys sy eie kwassie

Dit is die eerste jaar wat idiome en spreekwoorde vir temas gegee word. Die formulering van n onderwerp moet dan net iets met die betekenis van die idioom of spreekwoord te doen h bv. by Oos, Wes, Tuis, Bes kan die kind se onderwerp wees dat ons in Suid-Afrika moet bly en werk, OF die kind kan redeneer dat ons na n ander land moet trek. Indien u hulp nodig het, met die skryf van n praatjie is u meer as welkom om n werkswinkel op 5 Februarie vanaf 13:30 in my klas by te woon. Die kinders hoef dit nie ook by te woon nie. Ons beplan dat die redenaarsaande begin Maart sal plaasvind. Redenaarsoefening sal vanaf Maandag,
9 Februarie, plaasvind. Meer besonderhede volg later. Indien u enige navraag het, kontak vir Est by 079 317 6246.
3. GRONDSLAGFASE OUERS:
Ons het die geleentheid om al die kosverkope te hanteer by ons tuisbyeenkoms op Saterdag, 31 Januarie. Die wins wat ons maak gaan aangewend word om leesboeke en opvoedkundige materiaal vir die grondslagfase aan te koop. Dit is n reuse- taak, maar ons glo vele hande maak ligte werk. Dui asb. aan as u bereid is om te help. Ons wil graag vetkoeke, boereworsrolle, kerrie-en-rys, pannekoek en Yankees verkoop. Ons is ook oop vir enige voorstelle.

Baie dankie dat ons altyd op die wonderlike ouers van Mariepskop kan reken. Julle is staatmakers.

4. FINANSIES:
ALLE aansoeke om kwytskelding moet teen 16 Februarie 2015 by die kantoor ingedien wees.

5. ATLETIEK
Huissport:
Donderdag vanaf 12:00 17:30. U het reeds die program ontvang. Leerders kan in hul onderskeie spanne se klere skool toe kom lemoene (blou) en mangos (rooi). Normale skool vanaf 07:00 11:00 waarna ons dan na die atletiekveld sal verdaag.

Neem asseblief kennis dat die Klaserie- en Jonkmanspruitbus nie sal ry Donderdagmiddag nie maar die Great North bus sal wel om 13:00 ry.

Die ouers wat gaan help as beamptes moet asb. om 11:30 by die lapa bymekaarkom vir die vergadering.

Baie dankie ook aan ons borge Bronpro en HFP vir die borg van die trofees en medaljes. Dankie ook aan elke ouer wat help as beampte of met die voorbereiding en die maak van die kos.

6. LIMPOPO HOKKIE:
Baie geluk aan die volgende kinders wat in die Limpopo-span opgeneem is:
O/12 O/13
Danel Bekker Leonine Gildenhuys
Tuan Tremper Jhke Liversage
Nicola van Reenen
Jehan du Plessis
Handr van der Merwe
Wikus Joubert
Bongani Komane
DG Jordaan
Van Reenen Kruger

7. LANDLOOP:
Landloopatlete oefen op Maandae, Dinsdae en Donderdae vanaf 15:30 16:30. Ons gaan hierdie jaar n landloopkamp hou vir die atlete wat aan 3 byeenkomste deelgeneem het en wat ten minste twee keer per week by die skool geoefen het. Sien julle daar!

8. BELANGRIKE DATUMS :
Januarie 2015
22 - Atletiek : Interhuis
26 - Gholfdag relingsvergadering
28 - Atletiek : Circuit
31 - Atletiek : Tuisbyeenkoms
Februarie
4 - Atletiek : Cluster
5 - Redenaars werkswinkel
7 - Atletiek: Drakensig
11 - Atletiek : Ohrigstad
13 - Atletiek : Distrik
21 - Interlaer : Drakensig
Maart
14 - Rugbydag : Phalaborwa
18-21 - Netbalkliniek
21 - Gholfdag
25 - Skool sluit
25-28 Rugbyweek


[ lewer kommentaar ] ( 1 keer besoek )
Omsendbrief 1 (OB 1/2015) 
15 Januarie 2015
Geagte ouers

1. VERWELKOMING:
Eerstens aan elke ouer , leerder en onderwyser wil ek s baie welkom terug by die begin van die nuwe skooljaar. Mag dit vir elke gesin verbonde aan Laerskool Mariepskop n gesende jaar vol vreugde, liefde en geluk wees. My gebed is dat ons opnuut sal bely dat die Here ons enigste Saligmaker en verlosser is en dat ons in hierdie nuwe jaar als sal aanpak met die Vader langs ons sy en dat Hy ons vertrekpunt in alles sal wees wat ons gaan doen.

In besonder verwelkom ons ook by ons personeel die volgende persone:
* Chrisna Els Graad 3
* Stevie Kruger Graad 4
* Anke du Toit Graad 5
* Zenta Nel Finansile beampte
Mag julle ware arbeidsvreugde ervaar by Laerskool Mariepskop en ons as skoolgemeenskap is voorwaar bly om julle hier by ons te verwelkom.

Baie welkom ook aan al ons graad 1-leerders en ouers. Mag die begin van jul skoolloopbaan n gelukkige en suksesvolle ervaring wees. Ons as skool is baie opgewonde om n besonderse pad saam met elke leerder te stap, en wens ook vir elke leerder alle sukses in die lewe toe.

2. OUERINLIGTINGSAAND:
Maandag, 19 Januarie, is daar n ouerinligtingsaand. Ons nooi graag alle Graad 1 tot 4 en ouers van nuwe leerders om hierdie aand by te woon. Gr. 1 tot 3 ouers ontmoet die onderskeie onderwysers om 18:00 in hulle klasse. Gr. 4-ouers en ouers van nuwe leerders in Gr. 4-7 kom om 18:00 in die saal bymekaar. Hierdie is slegs n algemene inligtingsaand om u kind se klasonderwyser te ontmoet en algemene inligting te ontvang. Indien u persoonlik met die onderwyser wil gesels, is u meer as welkom om n afspraak te maak.

3. NASORGSENTRUM:
Mariepskop Kleuterskool bied vanaf 14 Januarie 2015 naskooldiens aan. n Gekwalifiseerde onderwyser sal elke middag aan diens wees.
Ure: 13:00 17:00 (stiptelik)
Die onderwyser sal toesien dat die kinders hul huiswerk doen, maar is nie verantwoordelik vir u kind se opsommings en toets/eksamen-voorbereiding nie.
n Uur-tarief is betaalbaar vir kinders wat bv. na sport vir hul ouers moet wag. (R20 per uur)
Om 15:00 sal n toebroodjie en sap bedien word. Sportkinders kan n middagkosblik inpak.
Koste: R320 per maand vir ingeskrewe nasorgkinders.
R20 per uur vir nie-ingeskrewe leerders wat net enkele kere vir n middag wil kom.

Indien u belangstel in hierdie diens, kan u n e-pos stuur aan: mariepskids@gmail.com sodat die volledige inligtingstuk (i.v.m. program, ens.) en n kontrak aan u gestuur kan word.
4. LEIERS:
Vrydag, 17 Januarie, vanaf 14:00 15:00 is daar n inligtingsessie vir alle Gr. 7-ouers om die program vir die jaar te bespreek.

5. BEMARKING:
Ouers moet asb. die koerante dophou vir artikels en ook die artikels op Facebook gaan like.

6. VRYWARINGSVORMS:
Die vrywaringsvorms moet asb. weer so spoedig as moontlik deur die ouers voltooi word en aan die skool teruggestuur word, sodat ons dit op ler kan plaas. Die vorms is belangrik vir die kontakbesonderhede en mediese inligting, asook wanneer leerders van skoolvervoer deur die jaar gebruik maak.

7. ATLETIEK
Oefening
Gr.1-3
Skooltyd vanaf 12:00 - 13:00
Enige junior kan die middagoefening ook bywoon van 14:00 15:30.

Gr 4-7
Skooltyd vanaf 07:00 08:30.
Middagoefening is van 14:00 15:30.

Neem asseblief kennis dat daar nie busvervoer na die middagoefening beskikbaar is nie. Rel dus veroer vir jou kind indien hy/sy normaalweg van busvervoer gebruik maak.

Klere: Leerders moet asseblief enige oefenbroek en hemp saambring skool toe, om daarin te
oefen.

Huissport: Die Huissport is Donderdag, 22 Januarie. Indeling is volgens u kind se van, Mangos A-K en Lemoene L-Z. Indien jou kind n Mango is trek hy rooi aan en indien n Lemoen, blou. Ons moedig alle leerders aan om aan soveel items as moontlik deel te neem. Verdere inligting en tye sal later deurgegee word.

Beamptes: Ons benodig beamptes vir die huissport. Vul asseblief die afskeurstrokie in indien u kan help. Dui aan waar u kan help.

Atletiekspan: Na afloop van die huissport sal daar n atletiekspan gekies word wat dan verder sal deelneem aan ander byeenkomste.

8. LIMPOPO-HOKKIE:
Saterdag, 17 Januarie, is daar Limpopo-hokkieproewe in Pietersburg. Baie sterkte aan die volgende leerders wat gaan deelneem:
O/12 O/13
Bongani Komane Danel Bekker Leonine Gildenhuys
Wikus Joubert Tuan Tremper Jhke Liversage
DG Jordaan Nicola van Reenen Morn Labuschagne
Jehan du Plessis Tiaan Tnsing
Handr van der Merwe Xander Rutherford
Ruben van Heerden
Van Reenen Kruger
Betrokkenes ontvang vandag n brief met die nodige relings. Ons hou duimvas!


9. NETBAL:
Netbaldogters ontvang vandag n skrywe rakende die netbalseisoen.

10. BELANGRIKE DATUMS :
Januarie 2015
12 - Skool begin vir personeel
14 - Skool begin om 07:00
16 - Gr. 7 Leierontwikkelingskamp
17 - Limpopo Hokkieproewe
19 - Ouerinligtingsaand 18:00
22 - Atletiek : Interhuis
26 - Gholfdag relingsvergadering
28 - Atletiek : Circuit
31 - Atletiek : Tuisbyeenkoms
Februarie
4 - Atletiek : Cluster
7 - Atletiek: Drakensig
11 - Atletiek : Ohrigstad
13 - Atletiek : Distrik
21 - Interlaer : Drakensig
Maart
14 - Rugbydag : Phalaborwa
18-21 - Netbalkliniek
21 - Gholfdag
25 - Skool sluit
25-28 Rugbyweek


[ lewer kommentaar ] ( 1 keer besoek )
OUD-LEERDERS SKITTER  
n Groot pluimpie vir Laerskool Mariepskop: Elf leerders van dieselfde Graad 7-jaargroep is hierdie jaar gekies as leiers in verskillende hoёrskole.
Pietersburg Horskool : Herman Joubert
Ben Vorster : Coenraad Preis, Hendrickus Monareng, Chandr Louw (onderhoofmeisie skool), Jara Kruger, Rendo Booyens (onderhoofseun-skool en onderhoofseun - koshuis)
Nelspruit Horskool Christi Kruger (hoofmeisie skool), Hannes Geldenhuys, Liezel de Kock (hoofmeisie koshuis en onderhoofmeisie-skool)
PG Oosthuizen (onderhoofseun skool), Carlise Katzke[ lewer kommentaar ] ( 149 keer besoek )
OMSENDBRIEF 31/2014 
OB 31 / 2014
25 September 2014
Geagte ouers
VREDE
Daar kan nooit vrede wees waar een party sy eie mag en welvaart
verseker deur die onderwerping en benadeling van ander partye nie. Edward Grey

1. Waardetema:
September se waardetema is Vrede en die kleur is wit. Maandag, 29 September, kan die leerders R5 betaal en wit aantrek.

2. Laerskool Mariepskop is 75 jaar oud:
Gedenkalbum:
U kan solank n gedenkalbum bestel @ R150 per boek. Vul die skeurstrokie in en stuur saam met die kontant of bewys van betaling terug skool toe.

Die beplande datum vir die reniedag is Saterdag, 8 November 2014. Versprei asb. na oud-leerders van Laerskool Mariepskop. Die program sal binnekort beskikbaar wees.

3. Assessering:
Daar is geen formele toetsreeks in hierdie kwartaal nie, maar ons assesseer deurlopend in klastyd tot en met die week wat die skool sluit. Leerders moet asb. nie onnodig afwesig wees nie. Leerders wat afwesig was moet asb. relings met die onderwysers tref sodat die toetse volgende week afgehandel kan word. Rapporte sal eers in die eerste week van kwartaal 4 uitgedeel word.

4. Finansies:
Begroting:
Die begroting van die skool vir 2015 is ter insae in die finansile kantoor beskikbaar. Stygende kostes en laer as die verwagte leerdertal, het genoodsaak dat daar sekere verhogings bo die inflasiekoers aan die skoolfonds kan wees. Ouers word genooi om die begroting te kom besigtig en word ook hiermee uitgenooi na die Begrotingsvergadering op 27 Oktober 2014, waartydens die begroting volgens wet goedgekeur moet word deur die ouers. U insette sal waardeer word.

State:
Ek stuur vandag die laaste state vir die jaar uit. Indien u enige probleem op u staat opmerk, kontak my gerus. Ek herinner u dat u voor die 7de Oktober veronderstel is om u skoolfondsverpligting vir die jaar af te handel. Indien u agterstallig is wil ek n beroep op u doen om die rekening so spoedig moontlik te vereffen of n reling met my te tref.
Baie dankie vir almal wat hul verpligting teenoor die skool gereeld nakom.

Busdiens
n Vriendelike beroep word op u gedoen, om die skool n maand vooraf in kennis te stel indien u nie meer van ons busdiens gebruik gaan maak nie.5. Krieket:
Die O/11-span speel Dinsdag, 30 September, in die Semi-finale. Ons speel op Laerskool Tzaneen se velde teen Pietersburg Suid se B-span. Spelers sal 11:30 verskoon word. Alle Mariepskoppers moet asb. om 13:00 daar wees. Wedstryd begin 13:30. Daar sal skoolvervoer beskikbaar wees teen R60. Spelers moet asb. vir hul eie kospakkie en drinkgoed sorg.

Krieketoefening: Maandae, Dinsdae en Donderdae
Oefening soos in tabel aangedui.

6. Swem:
Die huisgala word geskuif na Donderdag, 16 Oktober, as gevolg van die krieket en n besige program. Oefening in die middae gaan soos gerel voort. Baie dankie aan Julie-Mae van der Nest wat help met die afrigting.

7. Hokkie:
Woensdag, 1 Oktober, vind hokkie streeksproewe vir 2015 plaas in Tzaneen. Spelers wat gekies is om aan proewe deel te neem sal inligting ontvang. Al die hokkie wedstrydklere O/11- Oop A-spanne moet gewas en teen Vrydag, 3 Oktober, ingehandig wees.

8. Sport oefentye:
Juniors-Swem Seniors-Swem O/11- krieket
MA 13:00 14:00 13:45-14:30
DI 12:00 13:00 13:00 14:00 Wedstryd
DO 12:00 13:00 13:00 14:00

9. Belangrike datums : Kwartaal 3 en 4 ( * nuwe of veranderde datum)
Oktober
3 - Skool sluit 11:00
13 - Skool begin 07:00
* 14 - Gr. 1-dag
* 16 - Swemgala: interhuis
* 18 - Hokkie Limpopo proewe 2015
* 23 - Swemgala : L/S Tzaneen (slegs no 1 en 2)
* 27 - Begrotingsvergadering
* 28 - Swemgala : Unicorn (slegs no 1 en 2)
November
* 4 - Swemgala : tuisbyeenkoms (swemspan)
* 6 - Swemgala : Southern Cross (swemspan)
* 8 - Laerskool Mariepskop renie
* 13 - Gr. 7 - afsluiting
* 17 - Eksamen begin
* 27 - Prysuitdeling
* 28 - Eksamen eindig skool sluit vir leerders
Desember
* 10 - Skool sluit vir personeel
Rapporte beskikbaar
Senwense


[ lewer kommentaar ] ( 128 keer besoek )
LEIERSKAMP PAY IT FORWARD 
Die Riepies is baie besonderse leierskapstelsel waar elke leerder in Graad 7 n kans kry om te ontwikkel. Die laaste ontwikkelingskamp het op Nasionel Braaidag plaasgevind by Swadini. Hulle het nie verniet hierdie vakansiedag gekies nie, daar is verseker gebraai. Die twee dae was natuurlik nie net pret en plesier nie, daar is tog ietsie geleer ook. Die tema vir hierdie kamp was PAY IT FORWARD. Dinsdag is daar begin met n PAY IT FORWARD werkswinkel en daarna n filmvertoning. Swadini het gesorg vir n lekker braai .......net so mooi voor BRAAIDAG. Woensdag het Gert Bezuidenhout n praatjie oor WAARDES aangebied en Louis Scheepers het vir elkeen n R5 uitgedeel en hulle uitgedaag om die eerste een te wees wat n verskil kan maak. Wat n wonderlike voorreg om sulke bekwane, entoesiastiese mense in hierdie gemeenskap te he. Dankie aan Carolien en Andre van Swadini, Gert bezuidenhout en Louis Scheepers. Die grootste dankie gaan aan die Graad 7-leiers. Daar gaan nie n dag verby wat ek nie iets by julle leer nie. Juff Denise

[ lewer kommentaar ] ( 120 keer besoek )
REUNIE 
Die beplande datum vir die reunie is SATERDAG 8 NOVEMBER. DIE PROGRAM SAL BINNEKORT VOLG. Versprei asseblief na ou-leerders van Laerskool mariepskop.

[ lewer kommentaar ] ( 76 keer besoek )
OMSENDBRIEF 17 
Laerskool Mariepskop is 75 jaar oud:
Ons vier hierdie jaar ons 75ste bestaansjaar. Ons beplan verskeie aktiwiteite, so hou maar die nuusbriewe dop. Op ons lysie is onder andere:
Partytjiedag vir die kinders
Jaarblad wat teen die 4de kwartaal beskikbaar gaan wees.
Renie in 4de kwartaal vir alle oud-leerders.
Aandenkings wat u kan koop
75 uur Gemeenskapsdiens
Gedenkmuur R35 per plaatjie - Slegs 1 naam op n plaatjie (Vul skeurstrokie in)

U as ouer kan ons asb. help met fotos of inligting wat u dink ons nog nie het nie. Ons benodig ook 2de en 3de generasie-fotos. Ons benodig ook name van oud-leerders wat 5 jaar gelede en langer terug in die skool was. Vul asb. die skeurstrokie in met inligting of e-pos inligting na admin@laerskoolmariepskop.co.za.

2. Konsert:
Ons repeteer die komende week slegs in skooltyd. Daar is nou min dae oor en dit is noodsaaklik dat die kinders skool bywoon vir ons konsert se afronding. Daar is nog enkele R80-kaartjies vir beide aande oor. Kom koop asb. by die kantoor of stuur die geld saam met u kind skool toe. Net die volgende relings:
Woensdag 4 Junie: 7:45 9:45 deurloop met klere. M.a.w. ALLE leerders, vanaf Gr. 1 tot 7 moet alle konsertklere en rekwisiete by die skool h. (indien klere reg is, kan dit by die skool gebre word.)
Vrydag 6 Junie: 7:45 9:45 weer soos Woensdag.
Maandag 9 Junie: Kleedrepetisie 9: 00 tot 11:00. Alle leerders moet asb. liggies gegrimeer skool toe kom. M.a.w. onderlaag, oogskadu en lipstiffie (ja, die seuns ook). Die ouer garde en die kleuters is meer as welkom om gratis te kom kyk. Fotos word ook geneem tydens die kleedrepetisie.
Die finale relings vir beide konsertaande sal volgende week op n apparte skrywe deurgegee word.
SLEGS GR.6 en 7- AS JY SING-karakters: Op Di., 5 Junie, wil tannie Melanie van 7:45 af na julle kostuums kyk. Jy moet dus jou kostuum vir jou karakter EN jou dansklere saambring as jy een van die karakters is wat gaan verklee.

3. Redenaars:
Baie sterkte aan ons twee redenaars wat Vrydag aan die finale provinsiale ronde van die ATKV deelneem. Ons weet sommer dit sal baie goed gaan met julle gesoute sprekers.

4. Hoededag
Die hoededag ten bate van die SAVF is uitgestel na 20 Junie. Die beoordeling vind om 17:00 by Lebamba plaas. Belangstellendes kan n plakker vir R10 kom koop en by die kantoor inskryf.

5. Assessering:
Dinsdag, 3 Junie : TEG (Gr. 7)
Donderdag, 5 Junie : LO (Gr. 4-7)

Indien u kind afwesig is met n geldige verskoning, word n sieketoets die eerste Maandag na die toetsperiode tydens die saalopening geskryf. Alle antwoordstelle word die Dinsdag huis toe gestuur vir kontrole. Alle toetse moet die Woensdag weer ingehandig word.

6. Fotos:
Die Gr. 2- en Gr. 7 individuele fotos sowel as die klasfotos en sportfotos sal later geneem word na die konsert verby is.

7. Eisteddfod:
Baie geluk aan die 29 Riepies wat aan die afgelope Tzaneen Eisteddfod deelgeneem het. Hulle het voorwaar uitnemend presteer en 9 Diamant-, 11 Dubbelgoud- , 7 Goue en 1 Silwertoekenning losgepraat, lees en speel. Die skool is voorwaar trots op julle! Die Engelse afdeling van die Eisteddfod is van 28 tot 31 Julie. Inskrywings sluit 25 Junie. Indien u kind belangstel om deel te neem, kan hulle n inskrywingsvorm by my kom haal. Alle inskrywingsvorms en gelde moet asb. voor of op Maandag 23 Junie ingehandig word sodat ons die lyste voor die 25ste gereed kan kry.

8. Dissiplinre stelsel:
U kind ontvang aan die einde van die maand n dissiplinre verslag met al sy/haar plus- en minuspunte op. Teken asb. daarby en stuur terug skool toe. U sal per sms in kennis gestel word as die verslae uitgedeel is. Ons het ook reeds weer geskenkbewyse van Silwer Wing Spur ontvang en wil graag vir David en sy span hartlik bedank vir die groot borgskap.

9. NETBAL:
Baie geluk aan al die spanne wat Woensdag teen Laerskool Duiwelskloof gespeel het. Dankie ook vir n goeie seisoen, ons is waarlik trots op julle! Daar is GEEN netbaloefening verder vir die dogters nie. Dogters moet op hul eie nog steeds aan fiksheid werk.

10. Rugby:
Maandag, 2 Junie, het ons vanaf 13:00 16:00 n oefenkliniek saam met Deon Fourie en
Joe Pietersen van die Stormers vir al die seuns.

Die O/9-span speel n vriendskaplike wedstryd op Dinsdag, 3 Junie, teen L/S Tzaneen se O/8-span op ons velde. Ons begin om 14:30 speel.

Alle spanne (O/9 - O/13) speel Donderdag, 5 Junie teen Laerskool Drakensig op ons velde.
Program:
14:00 - O/9
14:45 - O/11
15:30 - 1ste-span

Baie geluk ook aan die O/11- en 1ste-span wat teen Duiwelskloof gewen het. Ons is trots op julle!

11. Bulletjierugby en mini-netbal:
Baie geluk ook aan al ons spanne wat Saterdag op Drakensig se velde deelgeneem het. Ons speel Saterdag by L/S Phalaborwa en wens almal sterkte toe. Dit is ook ons laaste byeenkoms.

12. Hokkie:
Hokkie-kliniek : 16-19 Julie
Enige ouer wat ook bereid is om te help in die kosspanne tydens die kliniek of kan help met skenkings (kos of kontant) moet asb. die skeurstrokie voltooi.

13. Sport oefentye: 2-6 Junie

Rugby:
Maandag Dinsdag Donderdag
0/9
Rugbykliniek Wedstryd
Wedstryd
0/11 13:30-15:00
1ste-span 14:00-15:30

14. Barmhartigheid:
Dit het onder my aandag gekom van n behoeftige gemeenskap in die Letsitele gebied. Saam met Pastoor Louis Scheepers en die kerk wil ons ook kos vir hulle insamel. Dit is nie verpligtend nie maar as enige persoon asb. n vrywillige bydrae t.o.v. groente, meel en ander voedsel kan maak, sal dit waardeer word.

Senwense______________________
Mnr. M.J. Louwies Skoolhoof[ lewer kommentaar ] ( 516 keer besoek )
OMSENDBRIEF 16 
LAERSKOOL MARIEPSKOP
1939 - 2014

Hoog teen die hange van die bosagtige Drakensberg l Mariepskopskool. Geen besoeker wat die geleentheid het om 'n oomblik hier te verwyl word nie onmiddellik stom geslaan deur die oorweldigende betowering van kranse, bosse en vlaktes nie.
Mariepskop, een van die bekendste bakens in die noordelike Drakensbergreeks, hef sy kransmassa duisende voet bokant die newelagtige blou-groen van die uitgestrekte see van bosse op .

Mev. Langie Mar, 'n opgeleide onderwyseres, kom die eer toe dat sy 'n skool in die ongerepte natuur van 'n afgesonderde wreld ingedra het. Toe sy en haar eggenoot, oom Broer Mar, teen die einde van 1936 in hierdie wreld beland het, was malaria en leeus nog 'n gevreesde bedreiging.

In 1937 het nuwe intrekkers hulle naby Bedford (Kampersrus) kom vestig. Afgesien van die gebrek aan gebaande we, kon die naaste skool, honderd myl (160 km) hiervandaan, moeilik bereik word, en so moes Maggie de Beer 110 myl oor die berg na 'n skool op Lydenburg gestuur word.

In 1938 het Mev. Mar aangebied om die ongelukkige Maggie in haar huis te neem en vir haar skool te hou. In 1939 het Maggie de Beer haar eerste les in die plaaswoning van die Mars ontvang. Soos dit soms met skole gaan, het die getalle gegroei en in 1940 het die skool bestaan uit 5 kinders.

Gedurende 1942 het oom Broer begin bou aan 'n skooltjie, weg van die huis. In 1943 het die 12 leerlinge onder die leiding van hulle onderwyseres, tant Langie, 'n konsert aangebied en is die skoolfonds met 27 aangevul.

Nog 'n groot dag het op 11 Oktober 1945 aangebreek. Bedford se privaatskooldae was verby, want tant Langie was die trotse eerste bekler van 'n amptelike onderwyspos. Alhoewel skoolbehoeftes voortaan gratis voorsien sou word, moes die Margesin nog self sorg vir 'n skoolgebou en koshuis. Die eerste hoof word aan die begin van 1946 aangestel en met 30 kinders op die rol word die eerste inskrywings in die skooljoernaal op 15 Januarie 1946 deur die eerste skoolhoof, Mnr. Arie Vogelzang aangeteken. (Die leerlingtal is nou 13)

Gedurende 1947 het oom Broer drie bykomende klaskamers gebou. Elke weeksdag het 50 kinders saam met die Mars aan dieselfde tafel gesit. Twee klaskamers is as koshuise gebruik en die 4 Martjies moes maar in dieselfde kamer as pa en ma slaap ten einde plek vir loseerders te maak.

Die eerste permanente skoolhoof, Mnr. C. Botha, aanvaar sy pos in 1948. Sedertdien het daar 'n geleidelike ontwikkeling plaasgevind en nadat sy opvolger, Mnr G.J.B. Kruger, die hoofpos aanvaar het, was die bestaan van 'n volwaardige skool 'n voldonge feit. Die Onderwysdepartement het toe 30 morg grond in 1951 aangekoop.

'n Ramp sou die skool egter kort daarna tref, want 'n brand verwoes die hele koshuisgebou gedurende die nag en 104 kinders hou net hulle slaapklere oor. 'n Tentkoshuis was nou die enigste uitweg en daarin moes hulle eet en selfs skoolgaan. 'n Nuwe koshuis is hierna in 1952 voltooi en 'n skoolgebou in 1953. As gevolg van die vinnige toename in getalle is 'n moderne koshuis in 1954 opgerig. Hierdie koshuis is saam met die nuwe skool op 20 Oktober 1955 amptelik ingewy. In 1982 het n rekordgetal van 375 leerlinge ingeskryf.

Hoofde:
1946 Mnr. Arie Vogelzang
1948 Mnr. C. Botha
1951 Mnr. G.J.B Kruger
1955 Mnr. M.G. de Meyer
1981 Mnr. D. Louw
1989 Mnr. Rudman

Op 1 Januarie 1991 neem Mnr Renier de Meyer die leisels oor. Nuwe personeel wat saam met hom begin is Mnr T. Mollentze as departementshoof, Mev Trudie Kruger en Mev Elmarie Coetzee. Op 29 Januarie sluit mev Lida Mollentze ook aan by die opvoederspan.

Januarie 2014 ontvang ons, ons nuwe hoof, Mnr. Mark Louwies.

Die terrein ontwikkel ook geleidelik:
1946: Die skool word amptelik as n staatskool erken
1947: Drie bykomende klasse word opgerig
1952: Die bestaande seunskoshuis word voltooi en in gebruik geneem.
1953: Die nuwe skoolgebou word amptelik in gerbuik geneem.
1964: Die swembad word n rand-vir-rand basis gebou en in gebruik geneem.
1964: Die Piet Alberts pawiljoen word opgerig.
1965: Die pad van die hoofpad na die skool word geteer teen n koste van R73 000.
1967: Laerskool Bedford se naam verander na Laerskool Mariepskop
1974: Die skoolsaal word ingewy.
1990: Die grasdaklapa by die sportgronde is voltooi
2000: Die Future Kids rekenaarsentrum n lank gekoesterde ideal word ingebruik geneem
3 Augustus 2001:Ons kry n Iveco 24-sitplek.
2009: Die skool word in sy geheel opgeknap en geverf.
Januarie 2012: Ons rekenaarsentrum word omskep in n leessentrum.

Getalle:
Van 1 leerder in 1939 styg die getalle geleidelik.
In 1946 -27 ingeskrewe leerders.
In 1956- is die inskrywingstal 166.
In 1966 open die skool met 238 leerlinge.
15 Junie 1971: Staan die leerdergetal op 286.
In 1975 was daar n skerp daling in die inskrywing weens die voltooiing van die Blydepoortdam, maar in 1980 begin die getalle weer styg met die vestiging van die Lugmagbasis te Hoedspruit.
Die leerlingtal bereik in 1982 die hoogste inskrywing, naamlik 375 met 17 onderwysers.
Die opening van Laerskool Drakensig het n wesenlike invloed op die inskrywings op 1 Mei 1984 bereik die skool sy laagste getal inskrywings sedert 1956 naamlik 107 leerders.
Geleidelik styg die getalle weer en in 2008 is die tiendedaginskrywing 178 leerders. Die styging duur voort en die tiendedaginskrywing vir 2014 is 221.
1. Laerskool Mariepskop is 75 jaar oud:
Ons vier hierdie jaar ons 75ste bestaansjaar. Ons beplan verskeie aktiwiteite, so hou maar die nuusbriewe dop. Op ons lysie is onder andere:
Partytjiedag vir die kinders
Jaarblad wat teen die 4de kwartaal beskikbaar gaan wees.
Renie in 4de kwartaal vir alle oud-leerders.
Aandenkings wat u kan koop
75 uur Gemeenskapsdiens
Gedenkmuur

U as ouer kan ons asb. help met fotos of inligting wat u dink ons nog nie het nie. Ons benodig ook 2de en 3de generasie-fotos. Ons benodig ook name van oud-leerders wat 5 jaar gelede en langer in die skool was. Vul asb. die skeurstrokie in met inligting of epos inligting na admin@laerskoolmariepskop.co.za.

2. Konsert:
Ons doen n beroep op alle Gr.1 - tot Gr.5-leerders om asb. R50-00 konsertfooi in te betaal. Hierdie fooi dek algemene onkostes wat ons moet aangaan betreffende die dekor, beligting ens.

Gr.6 en 7-leerders se fooi hang af van hul karakter en benodigdhede en sal persoonlik aan hulle deurgegee word. Indien u n probleem van enige aard ondervind met u kind se konsertbehoeftes, moet u asb. nie skroom om te kom gesels nie.

Gr.6- en 7-ouers:
Dit is belangrik dat ons so gou as moontlik al die karakters se klere uitsorteer. Die volgende Gr. 6 en 7- leerders wat uitrustings moes kry, moet dit asb. op die volgende datums by die oefeninge h. Indien u n probleem met van die klere ondervind, skakel asb. so gou as moontlik vir Melanie Leicester by 082 776 3838
Wo.: 21/5 Alle Grease-karakters
Vry. 23/5 Alle As Jy Sing-karakters

Repetisies vir Gr.6- en 7-leerders na skool:
Wo. 21/5 14:00 tot 16:00 oefen die hele Eerste Bedryf (m.a.w. Sound of Music, My Fair Lady, Grease en al die MCs) [leer asb. vroegtydig vir NW]
Vry. 23/5 14:00 tot 16:30 oefen die hele tweede bedryf en die MCs. Met ander woorde die AS JY SING-groep met MCs.
Volgende week se na skool oefeninge:
Ma. 26/5: Na sportoefening tot 17:00 - Die hele eerste bedryf en MCs.
Di. 27/5: Na sportoefening tot 17:00 Die hele tweede bedryf en MCs.
Wo. 28/5 GEEN KONSERTOEFENING NIE -sport
Do. 29/5 GEEN KONSERTOEFENING NIE - Hemelvaart
Vry. 30/5 GEEN KONSERTOEFENING NIE - leierontwikkeling

Relings m.b.t. Konsertkaartjies:
* Om meer ouers te akkommodeer, sal dat hierdie jaar geen gala-aand wees nie, beide aande, het presies dieselfde formaat.
* Kaartjies vir beide aande sal op Dinsdag, 27 Mei, om 07:30 verkoop word.
* Daar sal slegs 10 kaartjies per leerder/koper verkoop word. Indien u as ouer nie self kan kom koop nie, kan u die skeurstrokie invul en skool toe stuur op 27 Mei. Dit sal egter hanteer word nadat die ouers/leerders in die ry gehelp is. Maak seker u naam is op die briefie.
* Bring kontant of bewys van inbetaling.
* Geen kaartjies sal omgeruil word na die tyd nie, maak seker waar u wil sit.
* Name moet asb. verskaf word met bespreking sodat dubbelbesprekings uitgesluit kan word.
* Klein kinders is steurend vir die DVD opname. Indien u kind moet saamkom, sorg asb. dat u aan die kante agter in die saal sit sodat u dadelik kan uitbeweeg indien u kind lastig raak.
* Die paadjie in die middel moet asb. nie gebruik word nadat die konsert begin het nie.
* Kostes: R100 vir die eerste 7 rye en R80 vir die res. Dit sluit n ligte ete in wat tydens pouse bedien sal word. Daar sal ook n snoepie wees.
* Kleedrepetisie: Maandag, 9 Junie, om 09:00. Alle kinders onder 6 jaar kan dit bywoon. Het reeds gerel met kleuterskool. Senior burgers kan ook die dag gratis bywoon.

3. SKAAK:
Daar sal geen skaak verder vir hierdie kwartaal wees nie a.g.v. ons druk program in die middae.

4. Hoededag
Dit is weer Saterdag, 24 Mei, hoededag. Ons skool gaan nie soos verlede jaar deelneem nie, maar die leerders kan wel plakkers kom koop teen R10 en hul eie hoed maak. Vrydag, 30 Mei, by die NG-kerk se basaar, kan hul hul hoed gaan wys vir beoordeling. Die gelde gaan vir die SAVF. Indien u nie n hoed wil maak nie, maar net n donasie wil gee is u welkom.

5. Assessering:
A.g.v. die wedstryde op Woensdag en Hemelvaartdag, Donderdag, 29 Mei skuif die SW-assessering (Gr. 4-7) na Vrydag, 30 Mei.

Indien u kind afwesig is met n geldige verskoning, word n sieketoets die eerste Maandag na die toetsperiode tydens die saalopening geskryf. Alle antwoordstelle word die Dinsdag huis toe gestuur vir kontrole. Alle toetse moet die Woensdag weer ingehandig word.

6. Fotos:
Die volgende grade neem volgende week fotos.
Woensdag, 28 Mei Graad 6

7. Rugby:
Sterkte aan al die spanne wat mre teen Heuwelkruin speel.

Program: Heuwelkruin Donderdag, 22 Mei (tuiswedstryd)
14:00 - O/9
14:45 - O/11
15:30 - 1 ste-span

Ons versoek ouers om asb. tydens wedstryde op die paviljoen te bly en nie langs die velde te staan nie.

Woensdag, 28 Mei, speel ons teen Duiwelskloof op hulle velde. Vul asb. die skeurstrokie in. Program sal later volg.

8. NETBAL:
Die netbalseisoen is op sy einde! Ons laaste wedstryde is 28 Mei by The Kings Court se bane. Die volgende spanne speel: O/8, O/9, O/11 en O/13- A en B. Dogters sal van 10:00 verskoon word. Vul asb. die strokie in as u van skoolvervoer gebruik wil maak. Dankie vir almal se bydrae en harde werk deur die seisoen.
LW. Die O/10-span oefen saam met die O/9-span omdat hul Woensdag ook n wedstryd speel.

9. Bulletjierugby en mini-netbal:
Baie geluk ook aan al ons spanne wat Saterdag op ons velde deelgeneem het. Ons speel Saterdag by L/S Drakensig en wens almal sterkte toe. Deelnemers het reeds n program ontvang. Kom ondersteun hulle gerus.

31 Mei speel ons by Phalaborwa. Voltooi asb. die skeurstrokie en stuur terug.

10. Landloop:
Sterkte aan al ons atlete wat Saterdag in Groblersdal deelneem.

11. Hokkie:
Hokkie-kliniek : 16-19 Julie
Enige ouer wat ook bereid is om te help in die kosspanne tydens die kliniek of kan help met skenkings (kos of kontant) moet asb. die skeurstrokie voltooi.

12. Sport oefentye: 26-30 MEI
Netbal:
NETBAL Maandag Dinsdag
0/9 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00
O/10 14:00 tot 15:00 13:30 tot 14:30
0/11 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00
Oop A/B 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00

Rugby:
Maandag Dinsdag
0/9 14:00-15:30 14:00-15:30
0/11 13:30-15:00 13:30-15:00
1ste-spa 14:00-15:30 14:00-15:30

Let asb. daarop dat die omsendbriewe voortaan op n Woensdag sal uitgaan.

Senwense

Mnr. M.J. Louwies Skoolhoof[ lewer kommentaar ] ( 502 keer besoek )
OMSENBRIEF 
OB 14 / 2014
9 Mei 2014
Geagte ouers
Eerlikheid
Eerlikheid het nie net te doen met die maak van regte keuses nie,
maar ook met die aanvaarding van verantwoordelikheid vir daardie keuses.
Midoro Koto

1. Waarde tema:
Meimaand se waarde tema is eerlikheid. Die kleur is pers. Op 16 Mei, kan leerders f pers klere aantrek f n pers hartjie f lint dra.

2. Konsert:
Alle karakters het nou n teks en moet dit asb. tuis inoefen. Dit is moeilik om te repeteer as hulle nog die heeltyd aflees. Dit is baie belangrik dat die leerders die repetisies getrou bywoon. Dit werk maar soos n span. As een skakel nie daar is nie, benvloed dit die hele ketting. Ons weet die kinders het n geweldige vol program, maar as ons nie genoeg oefen nie, kan hulle nie met selfvertroue optree nie. Moedig die kinders aan om vroeg genoeg te begin leer vir toetse en hul tyd sinvol te benut.

Die volgende groepe repeteer volgende week konsert:
Wo. 14/5 vanaf 14:00 tot 16:00 oefen die hele AS JY SING-groep
(Leer asb. vroegtydig vir Wiskunde)
Do. 15/5 Na rugby en netbal tot 18:00 oefen die hele GREASE-groep.

Die week daarna is die repetisies as volg:
Ma. 19/5 oefen die Sound of Music-groep na rugby en netbal tot 17:00.
Di. 20/5 15:30 tot 17:00 oefen die My Fair Lady-groep.
Wo. 21/5 14:00 tot 16:00 oefen die hele Eerste Bedryf (m.a.w. Sound of Music, My Fair Lady, Grease en al die MCs) [leer asb. vroegtydig vir NW]
Vry. 23/5 14:00 tot 16:30 oefen die hele tweede bedryf en die MCs. Met ander woorde die AS JY SING-groep met MCs.

3. Finansies:
Ons doen asb. n beroep op alle ouers om skool- en busgelde betyds elke maand te betaal.
Ek stuur vandag state uit, en wil asb. n beroep op u doen om n reling met my te tref indien u nie u verpligtinge teenoor die skool kan nakom nie. Ek onderstreep ook op elkeen se staat die familiekode wat u voortaan as verwysing moet gebruik, indien u elketronies wil betaal.
4. Gr. 7 : Opedag te Horskool Nelspruit
Maandag, 12 Mei is Horskool Nelspruit se opedag. Alle Gr. 7s kan die dag bywoon. Daar gaan nie n skoolbussie ry nie, so dit bly elke ouer se eie verantwoordelikheid om u kind daar te kry. Leerders wat nie die opedag gaan bywoon nie, het n normale skooldag en sal afwesig gemerk word indien die leerder nie by die skool of by die opedag is nie.

5. Assessering:
Dinsdag, 13 Mei EBW (Gr. 7)
Donderdag,15 Mei WISK (Gr. 4-7)

U het reeds aan die begin van hierdie kwartaal n toetsrooster ontvang. Ons ondervind tog dat leerders hul voorbereiding uitstel tot op die dag voor die toetse. Dit is n gulde geleentheid om goeie werksetiek en studiegewoontes te kweek. Ondersteun u kind en gee hom/haar genoeg leiding sodat hulle goed voorbereid is vir die toetse en so sukses ervaar.
Indien u kind afwesig is met n geldige verskoning, word n sieketoets die eerste Maandag na die toetsperiode tydens die saalopening geskryf. Alle antwoordstelle word die Dinsdag huis toe gestuur vir kontrole. Alle toetse moet die Woensdag weer ingehandig word.

6. Kunsmis:
Ons benodig dringend kunsmis vir ons skool se grasperke. Indien iemand ons kan help met skenkings, kontak asb. oom Piet van der Merwe by 076 064 2600

7. Karate:
Leonora Grov bied karateklasse aan by die skool se koshuis op Maandae en Donderdae vanaf 14:30 16:00. Alle belangstellendes kan haar kontak by 082 719 9232

8. Redenaars:
Ons is geweldig trots op twee van ons skool se redenaars wat deurgedring het na die finale Limpopo-ronde van die ATKV-redenaarskompitiesie. Jananke Cron en Melindi Randall gaan ons skool verteenwoordig op 30 Mei by Horskool Pietersburg. Dit is n besondere prestasie, baie geluk en sterkte met julle voorbereiding.

9. Rugby:
Ons speel Dinsdag, 13 Mei n rugbywedstryd teen Laerskool Phalaborwa-Noord (Rooiskool) op Groenskool se velde. Ons vertrek 11:45 vanaf die skool en behoort ongeveer 18:00 terug te wees. Vul asb. die skeurstrokie in sodat die vervoerrelings gefinaliseer kan word.

Baie sterkte aan Xander Rutherford en Jaco Geldenhuys wat Saterdag aan die Provinsiale rugbyproewe deelneem.

10. Netbal:
Ons speel Dinsdag, 13 Mei n Netbalwedstryd teen Laerskool Phalaborwa-Noord (Rooiskool) op hulle velde. Ons vertrek 11:45 vanaf die skool en behoort ongeveer 18:00 terug te wees. Vul asb. die skeurstrokie in sodat die vervoerrelings gefinaliseer kan word.

Baie sterkte aan Chrisna Loubser wat Dinsdag, 13 Mei aan die Provinsiale netbalproewe deelneem.

11. Bulletjierugby en mini-netbal:
Sterkte aan al die deelnemers wat Saterdag by die Eiland (Tzaneen) deelneem. Saterdag,
17 Mei, speel ons op ons velde. Program sal later volg. Voltooi asb. die skeurstrokie en stuur Maandag terug.

12. Landloop:
Baie sterkte aan die deelnemers wat Saterdag deelneem.

Landloopdatums:
10 Mei - Atokia
24 Mei - Ben Viljoen (Groblersdal)
7 Junie - Interprovinsiale kampioenskappe
21 Junie - Unicorn (Tzaneen)
26 Julie - Bosveld (Ellisras)
2 Augustus - LIMA (Pietersburg Laerskool)
13 September- SA kampieonskappe (George)


13. Sport oefentye: 5 9 MEI
Netbal:
Maandag Dinsdag Donderdag
0/9 14:00 tot 15:00
Wedstryde 14:00 tot 15:00
O/10 13:30 tot 14:30 13:30 tot 14:30
0/11 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00
Oop A en B 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00

Rugby:
Maandag Dinsdag Donderdag
0/9 14:00-15:30
Wedstryde 14:00-15:30
0/11 13:30-15:00 13:30-15:00
1ste-span 14:00-15:30 14:00-15:30


n Gelukkige Moedersdag word aan al ons mammas toegewens.

Senwense

`n Moeder is `n geskenk van God
Al die goeie bestanddele gooi Hy in `n pot.
Ons het `n ma nodig soos ons daaglikse brood.
Sy is altyd daar in ons diepste nood.
Haar liefde les ons ewige dors,
haar woorde vee weg ons hartseer frons.
Haar moeders-instink sien alles raak,
sy voltooi altyd haar moedertaak.
Daar is `n stukkie van U in my ma,
U liefde en kalmte omhels haar.______________________
Mnr. M.J. Louwies Skoolhoof


[ lewer kommentaar ] ( 1050 keer besoek )
Nuusbrief 14 
OB 14 / 2014
25 April 2014
Geagte ouers
Eerlikheid
As jy die waarheid praat, hoef jy nie altyd te probeer onthou
wat jy ges het nie. Mark Twain

Hy wat n reguit pad loop, struikel nie maklik nie.
- Leonardo Da Vinci

1. Waarde tema:
Meimaand se waarde tema is eerlikheid. Die kleur is pers. Op 16 Mei, kan leerders f pers klere aantrek f n pers hartjie f lint dra.

2. Finansies:
Ek wil asb. n beroep op almal doen om verwysingsnommers te gebruik ,ek sien daar is heelwat ouers wat verkeerde verwysings of selfs geen verwysings gebruik nie. Indien u dus n probleem op u staat opmerk, kontak my asb.
Daar is heelwat skoolfonds en busfonds nog uitstaande vir April. Neem asb. kennis dat skool- en busfonds voor die 7de van elke maand betaalbaar is.
Indien u kind se busfonds nie op datum is teen die einde van die maand nie, gaan ek ongelukkig nie hul buskaartjies kan hernu vir Mei nie. Maak dus asb. seker dat u op datum is.
Baie dankie vir almal wat hul verpligting teenoor die skool nakom. Dit maak dit vir ons moontlik om kwaliteit onderrig voort te sit.

3. Konsert:
Alle Gr.6- en 7-leerders oefen Wo. 7 Mei, konsert. ALLE leerders moet die oefening bywoon.
Pak asb. n kospakkie in.
9:00 tot 10:00 slegs MCs
10:00 tot 14:00 Alle Gr. 6- en 7-leerders.

4. Great North bus:
Weens veiligheids-redes wat die Moriah-stop tans inhou, het die skool die besluit geneem om die Moriah en Slangpark se stoppunte te skuif na die Hengelklub. Dit sal in werking tree op
5 Mei. Die bus stop ongeveer om 06:55 daar. Die bus GAAN NIE MEER BY DIE SLANGPARK OF MORIAH STOP NIE.

5. Assessering:
Indien u kind afwesig was tydens die toetsreeks, skryf die leerder die eerste Maandag daarna, tydens saalperiode, n sieketoets.6. Hokkie:
Baie geluk aan die volgende leerders wat in die Provinsiale Hokkiespanne opgeneem is:
O/12 A Van Reenen Kruger
O/12B Leonine Gildenhuys
O/13A Jessica Leicester, Jaco Geldenhuys, Laurie Aitchison
O/13B Victor Aitchison, Van Reenen Jv Vuren, Jaeden van Heerden

7. Rugby:
Baie geluk aan die volgende seuns wat Woensdag aan die Streeksproewe te Dr. Annecke deelgeneem het: Van Reenen Jv Vuren, Jaeden van Heerden, Jaco Geldenhuys, Xander Rutherford, Laurie Aitchison en Victor Aitchison.

Xander Rutherford en Jaco Geldenhuys dring deur na die finale ronde van die Limpopo proewe. Baie geluk aan hulle.

Neem asb. kennis dat van die rugbydatums soos op die vorige skrywes het verander.
Die datums is as volg:
9 Mei O/12 Provinsiale proewe Noordskool
10 Mei O/13 Provinsiale proewe Noordskool
Bulletjierugby - Eiland
13 Mei Phalaborwa-Noord (weg)
16 Mei Provinsiale oefenkamp Noordskool
17 Mei Provinsiale oefenkamp Noordskool
Bulletjierugby - Mariepskop
22 Mei Heuwelkruin (tuis)
24 Mei Bulletjierugby Drakensig
28 Mei Duiwelskloof ( weg)
5 Junie Drakensig (tuis)
10 Junie Dr. Annecke (tuis)
21 Junie Limpopo finale

Die 1ste-rugbyspan speel op Donderdag, 8 Mei, n oefenwedstryd teen Steelpoort op ons velde. Die rugbyspan se seuns sal 12:00 verskoon word.

8. Sport oefentye: 5 9 MEI
Netbal:
Maandag Dinsdag Donderdag
0/9 14:00 tot 15:30
Wedstryde 14:00 tot 15:30
O/10 13:30 tot 14:30 13:30 tot 14:30
0/11 14:00 tot 15:30 14:00 tot 15:30
Oop A en B 14:00 tot 15:30 14:00 tot 15:30
Rugby:
Maandag Dinsdag Donderdag
0/9 14:00-15:30 14:00-15:30 14:00-15:30
0/11 13:30-15:00 13:30-15:00 13:30-15:00
1ste-span 14:00-15:30 14:00-15:30 14:00-15:30


[ lewer kommentaar ] ( 374 keer besoek )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next> Last>>

LAERSKOOL MARIEPSKOP

TEL: 083 231 4778
FAKS: 086 604 1705
SEL: 079 529 6071
admin@laerskoolmariepskop.co.za

Webblad Ontwerp Deur Coffeebean Web Designs