OUD-LEERDERS SKITTER  
n Groot pluimpie vir Laerskool Mariepskop: Elf leerders van dieselfde Graad 7-jaargroep is hierdie jaar gekies as leiers in verskillende hoёrskole.
Pietersburg Horskool : Herman Joubert
Ben Vorster : Coenraad Preis, Hendrickus Monareng, Chandr Louw (onderhoofmeisie skool), Jara Kruger, Rendo Booyens (onderhoofseun-skool en onderhoofseun - koshuis)
Nelspruit Horskool Christi Kruger (hoofmeisie skool), Hannes Geldenhuys, Liezel de Kock (hoofmeisie koshuis en onderhoofmeisie-skool)
PG Oosthuizen (onderhoofseun skool), Carlise Katzke[ lewer kommentaar ] ( 85 keer besoek )
OMSENDBRIEF 31/2014 
OB 31 / 2014
25 September 2014
Geagte ouers
VREDE
Daar kan nooit vrede wees waar een party sy eie mag en welvaart
verseker deur die onderwerping en benadeling van ander partye nie. Edward Grey

1. Waardetema:
September se waardetema is Vrede en die kleur is wit. Maandag, 29 September, kan die leerders R5 betaal en wit aantrek.

2. Laerskool Mariepskop is 75 jaar oud:
Gedenkalbum:
U kan solank n gedenkalbum bestel @ R150 per boek. Vul die skeurstrokie in en stuur saam met die kontant of bewys van betaling terug skool toe.

Die beplande datum vir die reniedag is Saterdag, 8 November 2014. Versprei asb. na oud-leerders van Laerskool Mariepskop. Die program sal binnekort beskikbaar wees.

3. Assessering:
Daar is geen formele toetsreeks in hierdie kwartaal nie, maar ons assesseer deurlopend in klastyd tot en met die week wat die skool sluit. Leerders moet asb. nie onnodig afwesig wees nie. Leerders wat afwesig was moet asb. relings met die onderwysers tref sodat die toetse volgende week afgehandel kan word. Rapporte sal eers in die eerste week van kwartaal 4 uitgedeel word.

4. Finansies:
Begroting:
Die begroting van die skool vir 2015 is ter insae in die finansile kantoor beskikbaar. Stygende kostes en laer as die verwagte leerdertal, het genoodsaak dat daar sekere verhogings bo die inflasiekoers aan die skoolfonds kan wees. Ouers word genooi om die begroting te kom besigtig en word ook hiermee uitgenooi na die Begrotingsvergadering op 27 Oktober 2014, waartydens die begroting volgens wet goedgekeur moet word deur die ouers. U insette sal waardeer word.

State:
Ek stuur vandag die laaste state vir die jaar uit. Indien u enige probleem op u staat opmerk, kontak my gerus. Ek herinner u dat u voor die 7de Oktober veronderstel is om u skoolfondsverpligting vir die jaar af te handel. Indien u agterstallig is wil ek n beroep op u doen om die rekening so spoedig moontlik te vereffen of n reling met my te tref.
Baie dankie vir almal wat hul verpligting teenoor die skool gereeld nakom.

Busdiens
n Vriendelike beroep word op u gedoen, om die skool n maand vooraf in kennis te stel indien u nie meer van ons busdiens gebruik gaan maak nie.5. Krieket:
Die O/11-span speel Dinsdag, 30 September, in die Semi-finale. Ons speel op Laerskool Tzaneen se velde teen Pietersburg Suid se B-span. Spelers sal 11:30 verskoon word. Alle Mariepskoppers moet asb. om 13:00 daar wees. Wedstryd begin 13:30. Daar sal skoolvervoer beskikbaar wees teen R60. Spelers moet asb. vir hul eie kospakkie en drinkgoed sorg.

Krieketoefening: Maandae, Dinsdae en Donderdae
Oefening soos in tabel aangedui.

6. Swem:
Die huisgala word geskuif na Donderdag, 16 Oktober, as gevolg van die krieket en n besige program. Oefening in die middae gaan soos gerel voort. Baie dankie aan Julie-Mae van der Nest wat help met die afrigting.

7. Hokkie:
Woensdag, 1 Oktober, vind hokkie streeksproewe vir 2015 plaas in Tzaneen. Spelers wat gekies is om aan proewe deel te neem sal inligting ontvang. Al die hokkie wedstrydklere O/11- Oop A-spanne moet gewas en teen Vrydag, 3 Oktober, ingehandig wees.

8. Sport oefentye:
Juniors-Swem Seniors-Swem O/11- krieket
MA 13:00 14:00 13:45-14:30
DI 12:00 13:00 13:00 14:00 Wedstryd
DO 12:00 13:00 13:00 14:00

9. Belangrike datums : Kwartaal 3 en 4 ( * nuwe of veranderde datum)
Oktober
3 - Skool sluit 11:00
13 - Skool begin 07:00
* 14 - Gr. 1-dag
* 16 - Swemgala: interhuis
* 18 - Hokkie Limpopo proewe 2015
* 23 - Swemgala : L/S Tzaneen (slegs no 1 en 2)
* 27 - Begrotingsvergadering
* 28 - Swemgala : Unicorn (slegs no 1 en 2)
November
* 4 - Swemgala : tuisbyeenkoms (swemspan)
* 6 - Swemgala : Southern Cross (swemspan)
* 8 - Laerskool Mariepskop renie
* 13 - Gr. 7 - afsluiting
* 17 - Eksamen begin
* 27 - Prysuitdeling
* 28 - Eksamen eindig skool sluit vir leerders
Desember
* 10 - Skool sluit vir personeel
Rapporte beskikbaar
Senwense


[ lewer kommentaar ] ( 67 keer besoek )
LEIERSKAMP PAY IT FORWARD 
Die Riepies is baie besonderse leierskapstelsel waar elke leerder in Graad 7 n kans kry om te ontwikkel. Die laaste ontwikkelingskamp het op Nasionel Braaidag plaasgevind by Swadini. Hulle het nie verniet hierdie vakansiedag gekies nie, daar is verseker gebraai. Die twee dae was natuurlik nie net pret en plesier nie, daar is tog ietsie geleer ook. Die tema vir hierdie kamp was PAY IT FORWARD. Dinsdag is daar begin met n PAY IT FORWARD werkswinkel en daarna n filmvertoning. Swadini het gesorg vir n lekker braai .......net so mooi voor BRAAIDAG. Woensdag het Gert Bezuidenhout n praatjie oor WAARDES aangebied en Louis Scheepers het vir elkeen n R5 uitgedeel en hulle uitgedaag om die eerste een te wees wat n verskil kan maak. Wat n wonderlike voorreg om sulke bekwane, entoesiastiese mense in hierdie gemeenskap te he. Dankie aan Carolien en Andre van Swadini, Gert bezuidenhout en Louis Scheepers. Die grootste dankie gaan aan die Graad 7-leiers. Daar gaan nie n dag verby wat ek nie iets by julle leer nie. Juff Denise

[ lewer kommentaar ] ( 59 keer besoek )
REUNIE 
Die beplande datum vir die reunie is SATERDAG 8 NOVEMBER. DIE PROGRAM SAL BINNEKORT VOLG. Versprei asseblief na ou-leerders van Laerskool mariepskop.

[ lewer kommentaar ] ( 72 keer besoek )
OMSENDBRIEF 17 
Laerskool Mariepskop is 75 jaar oud:
Ons vier hierdie jaar ons 75ste bestaansjaar. Ons beplan verskeie aktiwiteite, so hou maar die nuusbriewe dop. Op ons lysie is onder andere:
Partytjiedag vir die kinders
Jaarblad wat teen die 4de kwartaal beskikbaar gaan wees.
Renie in 4de kwartaal vir alle oud-leerders.
Aandenkings wat u kan koop
75 uur Gemeenskapsdiens
Gedenkmuur R35 per plaatjie - Slegs 1 naam op n plaatjie (Vul skeurstrokie in)

U as ouer kan ons asb. help met fotos of inligting wat u dink ons nog nie het nie. Ons benodig ook 2de en 3de generasie-fotos. Ons benodig ook name van oud-leerders wat 5 jaar gelede en langer terug in die skool was. Vul asb. die skeurstrokie in met inligting of e-pos inligting na admin@laerskoolmariepskop.co.za.

2. Konsert:
Ons repeteer die komende week slegs in skooltyd. Daar is nou min dae oor en dit is noodsaaklik dat die kinders skool bywoon vir ons konsert se afronding. Daar is nog enkele R80-kaartjies vir beide aande oor. Kom koop asb. by die kantoor of stuur die geld saam met u kind skool toe. Net die volgende relings:
Woensdag 4 Junie: 7:45 9:45 deurloop met klere. M.a.w. ALLE leerders, vanaf Gr. 1 tot 7 moet alle konsertklere en rekwisiete by die skool h. (indien klere reg is, kan dit by die skool gebre word.)
Vrydag 6 Junie: 7:45 9:45 weer soos Woensdag.
Maandag 9 Junie: Kleedrepetisie 9: 00 tot 11:00. Alle leerders moet asb. liggies gegrimeer skool toe kom. M.a.w. onderlaag, oogskadu en lipstiffie (ja, die seuns ook). Die ouer garde en die kleuters is meer as welkom om gratis te kom kyk. Fotos word ook geneem tydens die kleedrepetisie.
Die finale relings vir beide konsertaande sal volgende week op n apparte skrywe deurgegee word.
SLEGS GR.6 en 7- AS JY SING-karakters: Op Di., 5 Junie, wil tannie Melanie van 7:45 af na julle kostuums kyk. Jy moet dus jou kostuum vir jou karakter EN jou dansklere saambring as jy een van die karakters is wat gaan verklee.

3. Redenaars:
Baie sterkte aan ons twee redenaars wat Vrydag aan die finale provinsiale ronde van die ATKV deelneem. Ons weet sommer dit sal baie goed gaan met julle gesoute sprekers.

4. Hoededag
Die hoededag ten bate van die SAVF is uitgestel na 20 Junie. Die beoordeling vind om 17:00 by Lebamba plaas. Belangstellendes kan n plakker vir R10 kom koop en by die kantoor inskryf.

5. Assessering:
Dinsdag, 3 Junie : TEG (Gr. 7)
Donderdag, 5 Junie : LO (Gr. 4-7)

Indien u kind afwesig is met n geldige verskoning, word n sieketoets die eerste Maandag na die toetsperiode tydens die saalopening geskryf. Alle antwoordstelle word die Dinsdag huis toe gestuur vir kontrole. Alle toetse moet die Woensdag weer ingehandig word.

6. Fotos:
Die Gr. 2- en Gr. 7 individuele fotos sowel as die klasfotos en sportfotos sal later geneem word na die konsert verby is.

7. Eisteddfod:
Baie geluk aan die 29 Riepies wat aan die afgelope Tzaneen Eisteddfod deelgeneem het. Hulle het voorwaar uitnemend presteer en 9 Diamant-, 11 Dubbelgoud- , 7 Goue en 1 Silwertoekenning losgepraat, lees en speel. Die skool is voorwaar trots op julle! Die Engelse afdeling van die Eisteddfod is van 28 tot 31 Julie. Inskrywings sluit 25 Junie. Indien u kind belangstel om deel te neem, kan hulle n inskrywingsvorm by my kom haal. Alle inskrywingsvorms en gelde moet asb. voor of op Maandag 23 Junie ingehandig word sodat ons die lyste voor die 25ste gereed kan kry.

8. Dissiplinre stelsel:
U kind ontvang aan die einde van die maand n dissiplinre verslag met al sy/haar plus- en minuspunte op. Teken asb. daarby en stuur terug skool toe. U sal per sms in kennis gestel word as die verslae uitgedeel is. Ons het ook reeds weer geskenkbewyse van Silwer Wing Spur ontvang en wil graag vir David en sy span hartlik bedank vir die groot borgskap.

9. NETBAL:
Baie geluk aan al die spanne wat Woensdag teen Laerskool Duiwelskloof gespeel het. Dankie ook vir n goeie seisoen, ons is waarlik trots op julle! Daar is GEEN netbaloefening verder vir die dogters nie. Dogters moet op hul eie nog steeds aan fiksheid werk.

10. Rugby:
Maandag, 2 Junie, het ons vanaf 13:00 16:00 n oefenkliniek saam met Deon Fourie en
Joe Pietersen van die Stormers vir al die seuns.

Die O/9-span speel n vriendskaplike wedstryd op Dinsdag, 3 Junie, teen L/S Tzaneen se O/8-span op ons velde. Ons begin om 14:30 speel.

Alle spanne (O/9 - O/13) speel Donderdag, 5 Junie teen Laerskool Drakensig op ons velde.
Program:
14:00 - O/9
14:45 - O/11
15:30 - 1ste-span

Baie geluk ook aan die O/11- en 1ste-span wat teen Duiwelskloof gewen het. Ons is trots op julle!

11. Bulletjierugby en mini-netbal:
Baie geluk ook aan al ons spanne wat Saterdag op Drakensig se velde deelgeneem het. Ons speel Saterdag by L/S Phalaborwa en wens almal sterkte toe. Dit is ook ons laaste byeenkoms.

12. Hokkie:
Hokkie-kliniek : 16-19 Julie
Enige ouer wat ook bereid is om te help in die kosspanne tydens die kliniek of kan help met skenkings (kos of kontant) moet asb. die skeurstrokie voltooi.

13. Sport oefentye: 2-6 Junie

Rugby:
Maandag Dinsdag Donderdag
0/9
Rugbykliniek Wedstryd
Wedstryd
0/11 13:30-15:00
1ste-span 14:00-15:30

14. Barmhartigheid:
Dit het onder my aandag gekom van n behoeftige gemeenskap in die Letsitele gebied. Saam met Pastoor Louis Scheepers en die kerk wil ons ook kos vir hulle insamel. Dit is nie verpligtend nie maar as enige persoon asb. n vrywillige bydrae t.o.v. groente, meel en ander voedsel kan maak, sal dit waardeer word.

Senwense______________________
Mnr. M.J. Louwies Skoolhoof[ lewer kommentaar ] ( 508 keer besoek )
OMSENDBRIEF 16 
LAERSKOOL MARIEPSKOP
1939 - 2014

Hoog teen die hange van die bosagtige Drakensberg l Mariepskopskool. Geen besoeker wat die geleentheid het om 'n oomblik hier te verwyl word nie onmiddellik stom geslaan deur die oorweldigende betowering van kranse, bosse en vlaktes nie.
Mariepskop, een van die bekendste bakens in die noordelike Drakensbergreeks, hef sy kransmassa duisende voet bokant die newelagtige blou-groen van die uitgestrekte see van bosse op .

Mev. Langie Mar, 'n opgeleide onderwyseres, kom die eer toe dat sy 'n skool in die ongerepte natuur van 'n afgesonderde wreld ingedra het. Toe sy en haar eggenoot, oom Broer Mar, teen die einde van 1936 in hierdie wreld beland het, was malaria en leeus nog 'n gevreesde bedreiging.

In 1937 het nuwe intrekkers hulle naby Bedford (Kampersrus) kom vestig. Afgesien van die gebrek aan gebaande we, kon die naaste skool, honderd myl (160 km) hiervandaan, moeilik bereik word, en so moes Maggie de Beer 110 myl oor die berg na 'n skool op Lydenburg gestuur word.

In 1938 het Mev. Mar aangebied om die ongelukkige Maggie in haar huis te neem en vir haar skool te hou. In 1939 het Maggie de Beer haar eerste les in die plaaswoning van die Mars ontvang. Soos dit soms met skole gaan, het die getalle gegroei en in 1940 het die skool bestaan uit 5 kinders.

Gedurende 1942 het oom Broer begin bou aan 'n skooltjie, weg van die huis. In 1943 het die 12 leerlinge onder die leiding van hulle onderwyseres, tant Langie, 'n konsert aangebied en is die skoolfonds met 27 aangevul.

Nog 'n groot dag het op 11 Oktober 1945 aangebreek. Bedford se privaatskooldae was verby, want tant Langie was die trotse eerste bekler van 'n amptelike onderwyspos. Alhoewel skoolbehoeftes voortaan gratis voorsien sou word, moes die Margesin nog self sorg vir 'n skoolgebou en koshuis. Die eerste hoof word aan die begin van 1946 aangestel en met 30 kinders op die rol word die eerste inskrywings in die skooljoernaal op 15 Januarie 1946 deur die eerste skoolhoof, Mnr. Arie Vogelzang aangeteken. (Die leerlingtal is nou 13)

Gedurende 1947 het oom Broer drie bykomende klaskamers gebou. Elke weeksdag het 50 kinders saam met die Mars aan dieselfde tafel gesit. Twee klaskamers is as koshuise gebruik en die 4 Martjies moes maar in dieselfde kamer as pa en ma slaap ten einde plek vir loseerders te maak.

Die eerste permanente skoolhoof, Mnr. C. Botha, aanvaar sy pos in 1948. Sedertdien het daar 'n geleidelike ontwikkeling plaasgevind en nadat sy opvolger, Mnr G.J.B. Kruger, die hoofpos aanvaar het, was die bestaan van 'n volwaardige skool 'n voldonge feit. Die Onderwysdepartement het toe 30 morg grond in 1951 aangekoop.

'n Ramp sou die skool egter kort daarna tref, want 'n brand verwoes die hele koshuisgebou gedurende die nag en 104 kinders hou net hulle slaapklere oor. 'n Tentkoshuis was nou die enigste uitweg en daarin moes hulle eet en selfs skoolgaan. 'n Nuwe koshuis is hierna in 1952 voltooi en 'n skoolgebou in 1953. As gevolg van die vinnige toename in getalle is 'n moderne koshuis in 1954 opgerig. Hierdie koshuis is saam met die nuwe skool op 20 Oktober 1955 amptelik ingewy. In 1982 het n rekordgetal van 375 leerlinge ingeskryf.

Hoofde:
1946 Mnr. Arie Vogelzang
1948 Mnr. C. Botha
1951 Mnr. G.J.B Kruger
1955 Mnr. M.G. de Meyer
1981 Mnr. D. Louw
1989 Mnr. Rudman

Op 1 Januarie 1991 neem Mnr Renier de Meyer die leisels oor. Nuwe personeel wat saam met hom begin is Mnr T. Mollentze as departementshoof, Mev Trudie Kruger en Mev Elmarie Coetzee. Op 29 Januarie sluit mev Lida Mollentze ook aan by die opvoederspan.

Januarie 2014 ontvang ons, ons nuwe hoof, Mnr. Mark Louwies.

Die terrein ontwikkel ook geleidelik:
1946: Die skool word amptelik as n staatskool erken
1947: Drie bykomende klasse word opgerig
1952: Die bestaande seunskoshuis word voltooi en in gebruik geneem.
1953: Die nuwe skoolgebou word amptelik in gerbuik geneem.
1964: Die swembad word n rand-vir-rand basis gebou en in gebruik geneem.
1964: Die Piet Alberts pawiljoen word opgerig.
1965: Die pad van die hoofpad na die skool word geteer teen n koste van R73 000.
1967: Laerskool Bedford se naam verander na Laerskool Mariepskop
1974: Die skoolsaal word ingewy.
1990: Die grasdaklapa by die sportgronde is voltooi
2000: Die Future Kids rekenaarsentrum n lank gekoesterde ideal word ingebruik geneem
3 Augustus 2001:Ons kry n Iveco 24-sitplek.
2009: Die skool word in sy geheel opgeknap en geverf.
Januarie 2012: Ons rekenaarsentrum word omskep in n leessentrum.

Getalle:
Van 1 leerder in 1939 styg die getalle geleidelik.
In 1946 -27 ingeskrewe leerders.
In 1956- is die inskrywingstal 166.
In 1966 open die skool met 238 leerlinge.
15 Junie 1971: Staan die leerdergetal op 286.
In 1975 was daar n skerp daling in die inskrywing weens die voltooiing van die Blydepoortdam, maar in 1980 begin die getalle weer styg met die vestiging van die Lugmagbasis te Hoedspruit.
Die leerlingtal bereik in 1982 die hoogste inskrywing, naamlik 375 met 17 onderwysers.
Die opening van Laerskool Drakensig het n wesenlike invloed op die inskrywings op 1 Mei 1984 bereik die skool sy laagste getal inskrywings sedert 1956 naamlik 107 leerders.
Geleidelik styg die getalle weer en in 2008 is die tiendedaginskrywing 178 leerders. Die styging duur voort en die tiendedaginskrywing vir 2014 is 221.
1. Laerskool Mariepskop is 75 jaar oud:
Ons vier hierdie jaar ons 75ste bestaansjaar. Ons beplan verskeie aktiwiteite, so hou maar die nuusbriewe dop. Op ons lysie is onder andere:
Partytjiedag vir die kinders
Jaarblad wat teen die 4de kwartaal beskikbaar gaan wees.
Renie in 4de kwartaal vir alle oud-leerders.
Aandenkings wat u kan koop
75 uur Gemeenskapsdiens
Gedenkmuur

U as ouer kan ons asb. help met fotos of inligting wat u dink ons nog nie het nie. Ons benodig ook 2de en 3de generasie-fotos. Ons benodig ook name van oud-leerders wat 5 jaar gelede en langer in die skool was. Vul asb. die skeurstrokie in met inligting of epos inligting na admin@laerskoolmariepskop.co.za.

2. Konsert:
Ons doen n beroep op alle Gr.1 - tot Gr.5-leerders om asb. R50-00 konsertfooi in te betaal. Hierdie fooi dek algemene onkostes wat ons moet aangaan betreffende die dekor, beligting ens.

Gr.6 en 7-leerders se fooi hang af van hul karakter en benodigdhede en sal persoonlik aan hulle deurgegee word. Indien u n probleem van enige aard ondervind met u kind se konsertbehoeftes, moet u asb. nie skroom om te kom gesels nie.

Gr.6- en 7-ouers:
Dit is belangrik dat ons so gou as moontlik al die karakters se klere uitsorteer. Die volgende Gr. 6 en 7- leerders wat uitrustings moes kry, moet dit asb. op die volgende datums by die oefeninge h. Indien u n probleem met van die klere ondervind, skakel asb. so gou as moontlik vir Melanie Leicester by 082 776 3838
Wo.: 21/5 Alle Grease-karakters
Vry. 23/5 Alle As Jy Sing-karakters

Repetisies vir Gr.6- en 7-leerders na skool:
Wo. 21/5 14:00 tot 16:00 oefen die hele Eerste Bedryf (m.a.w. Sound of Music, My Fair Lady, Grease en al die MCs) [leer asb. vroegtydig vir NW]
Vry. 23/5 14:00 tot 16:30 oefen die hele tweede bedryf en die MCs. Met ander woorde die AS JY SING-groep met MCs.
Volgende week se na skool oefeninge:
Ma. 26/5: Na sportoefening tot 17:00 - Die hele eerste bedryf en MCs.
Di. 27/5: Na sportoefening tot 17:00 Die hele tweede bedryf en MCs.
Wo. 28/5 GEEN KONSERTOEFENING NIE -sport
Do. 29/5 GEEN KONSERTOEFENING NIE - Hemelvaart
Vry. 30/5 GEEN KONSERTOEFENING NIE - leierontwikkeling

Relings m.b.t. Konsertkaartjies:
* Om meer ouers te akkommodeer, sal dat hierdie jaar geen gala-aand wees nie, beide aande, het presies dieselfde formaat.
* Kaartjies vir beide aande sal op Dinsdag, 27 Mei, om 07:30 verkoop word.
* Daar sal slegs 10 kaartjies per leerder/koper verkoop word. Indien u as ouer nie self kan kom koop nie, kan u die skeurstrokie invul en skool toe stuur op 27 Mei. Dit sal egter hanteer word nadat die ouers/leerders in die ry gehelp is. Maak seker u naam is op die briefie.
* Bring kontant of bewys van inbetaling.
* Geen kaartjies sal omgeruil word na die tyd nie, maak seker waar u wil sit.
* Name moet asb. verskaf word met bespreking sodat dubbelbesprekings uitgesluit kan word.
* Klein kinders is steurend vir die DVD opname. Indien u kind moet saamkom, sorg asb. dat u aan die kante agter in die saal sit sodat u dadelik kan uitbeweeg indien u kind lastig raak.
* Die paadjie in die middel moet asb. nie gebruik word nadat die konsert begin het nie.
* Kostes: R100 vir die eerste 7 rye en R80 vir die res. Dit sluit n ligte ete in wat tydens pouse bedien sal word. Daar sal ook n snoepie wees.
* Kleedrepetisie: Maandag, 9 Junie, om 09:00. Alle kinders onder 6 jaar kan dit bywoon. Het reeds gerel met kleuterskool. Senior burgers kan ook die dag gratis bywoon.

3. SKAAK:
Daar sal geen skaak verder vir hierdie kwartaal wees nie a.g.v. ons druk program in die middae.

4. Hoededag
Dit is weer Saterdag, 24 Mei, hoededag. Ons skool gaan nie soos verlede jaar deelneem nie, maar die leerders kan wel plakkers kom koop teen R10 en hul eie hoed maak. Vrydag, 30 Mei, by die NG-kerk se basaar, kan hul hul hoed gaan wys vir beoordeling. Die gelde gaan vir die SAVF. Indien u nie n hoed wil maak nie, maar net n donasie wil gee is u welkom.

5. Assessering:
A.g.v. die wedstryde op Woensdag en Hemelvaartdag, Donderdag, 29 Mei skuif die SW-assessering (Gr. 4-7) na Vrydag, 30 Mei.

Indien u kind afwesig is met n geldige verskoning, word n sieketoets die eerste Maandag na die toetsperiode tydens die saalopening geskryf. Alle antwoordstelle word die Dinsdag huis toe gestuur vir kontrole. Alle toetse moet die Woensdag weer ingehandig word.

6. Fotos:
Die volgende grade neem volgende week fotos.
Woensdag, 28 Mei Graad 6

7. Rugby:
Sterkte aan al die spanne wat mre teen Heuwelkruin speel.

Program: Heuwelkruin Donderdag, 22 Mei (tuiswedstryd)
14:00 - O/9
14:45 - O/11
15:30 - 1 ste-span

Ons versoek ouers om asb. tydens wedstryde op die paviljoen te bly en nie langs die velde te staan nie.

Woensdag, 28 Mei, speel ons teen Duiwelskloof op hulle velde. Vul asb. die skeurstrokie in. Program sal later volg.

8. NETBAL:
Die netbalseisoen is op sy einde! Ons laaste wedstryde is 28 Mei by The Kings Court se bane. Die volgende spanne speel: O/8, O/9, O/11 en O/13- A en B. Dogters sal van 10:00 verskoon word. Vul asb. die strokie in as u van skoolvervoer gebruik wil maak. Dankie vir almal se bydrae en harde werk deur die seisoen.
LW. Die O/10-span oefen saam met die O/9-span omdat hul Woensdag ook n wedstryd speel.

9. Bulletjierugby en mini-netbal:
Baie geluk ook aan al ons spanne wat Saterdag op ons velde deelgeneem het. Ons speel Saterdag by L/S Drakensig en wens almal sterkte toe. Deelnemers het reeds n program ontvang. Kom ondersteun hulle gerus.

31 Mei speel ons by Phalaborwa. Voltooi asb. die skeurstrokie en stuur terug.

10. Landloop:
Sterkte aan al ons atlete wat Saterdag in Groblersdal deelneem.

11. Hokkie:
Hokkie-kliniek : 16-19 Julie
Enige ouer wat ook bereid is om te help in die kosspanne tydens die kliniek of kan help met skenkings (kos of kontant) moet asb. die skeurstrokie voltooi.

12. Sport oefentye: 26-30 MEI
Netbal:
NETBAL Maandag Dinsdag
0/9 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00
O/10 14:00 tot 15:00 13:30 tot 14:30
0/11 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00
Oop A/B 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00

Rugby:
Maandag Dinsdag
0/9 14:00-15:30 14:00-15:30
0/11 13:30-15:00 13:30-15:00
1ste-spa 14:00-15:30 14:00-15:30

Let asb. daarop dat die omsendbriewe voortaan op n Woensdag sal uitgaan.

Senwense

Mnr. M.J. Louwies Skoolhoof[ lewer kommentaar ] ( 501 keer besoek )
OMSENBRIEF 
OB 14 / 2014
9 Mei 2014
Geagte ouers
Eerlikheid
Eerlikheid het nie net te doen met die maak van regte keuses nie,
maar ook met die aanvaarding van verantwoordelikheid vir daardie keuses.
Midoro Koto

1. Waarde tema:
Meimaand se waarde tema is eerlikheid. Die kleur is pers. Op 16 Mei, kan leerders f pers klere aantrek f n pers hartjie f lint dra.

2. Konsert:
Alle karakters het nou n teks en moet dit asb. tuis inoefen. Dit is moeilik om te repeteer as hulle nog die heeltyd aflees. Dit is baie belangrik dat die leerders die repetisies getrou bywoon. Dit werk maar soos n span. As een skakel nie daar is nie, benvloed dit die hele ketting. Ons weet die kinders het n geweldige vol program, maar as ons nie genoeg oefen nie, kan hulle nie met selfvertroue optree nie. Moedig die kinders aan om vroeg genoeg te begin leer vir toetse en hul tyd sinvol te benut.

Die volgende groepe repeteer volgende week konsert:
Wo. 14/5 vanaf 14:00 tot 16:00 oefen die hele AS JY SING-groep
(Leer asb. vroegtydig vir Wiskunde)
Do. 15/5 Na rugby en netbal tot 18:00 oefen die hele GREASE-groep.

Die week daarna is die repetisies as volg:
Ma. 19/5 oefen die Sound of Music-groep na rugby en netbal tot 17:00.
Di. 20/5 15:30 tot 17:00 oefen die My Fair Lady-groep.
Wo. 21/5 14:00 tot 16:00 oefen die hele Eerste Bedryf (m.a.w. Sound of Music, My Fair Lady, Grease en al die MCs) [leer asb. vroegtydig vir NW]
Vry. 23/5 14:00 tot 16:30 oefen die hele tweede bedryf en die MCs. Met ander woorde die AS JY SING-groep met MCs.

3. Finansies:
Ons doen asb. n beroep op alle ouers om skool- en busgelde betyds elke maand te betaal.
Ek stuur vandag state uit, en wil asb. n beroep op u doen om n reling met my te tref indien u nie u verpligtinge teenoor die skool kan nakom nie. Ek onderstreep ook op elkeen se staat die familiekode wat u voortaan as verwysing moet gebruik, indien u elketronies wil betaal.
4. Gr. 7 : Opedag te Horskool Nelspruit
Maandag, 12 Mei is Horskool Nelspruit se opedag. Alle Gr. 7s kan die dag bywoon. Daar gaan nie n skoolbussie ry nie, so dit bly elke ouer se eie verantwoordelikheid om u kind daar te kry. Leerders wat nie die opedag gaan bywoon nie, het n normale skooldag en sal afwesig gemerk word indien die leerder nie by die skool of by die opedag is nie.

5. Assessering:
Dinsdag, 13 Mei EBW (Gr. 7)
Donderdag,15 Mei WISK (Gr. 4-7)

U het reeds aan die begin van hierdie kwartaal n toetsrooster ontvang. Ons ondervind tog dat leerders hul voorbereiding uitstel tot op die dag voor die toetse. Dit is n gulde geleentheid om goeie werksetiek en studiegewoontes te kweek. Ondersteun u kind en gee hom/haar genoeg leiding sodat hulle goed voorbereid is vir die toetse en so sukses ervaar.
Indien u kind afwesig is met n geldige verskoning, word n sieketoets die eerste Maandag na die toetsperiode tydens die saalopening geskryf. Alle antwoordstelle word die Dinsdag huis toe gestuur vir kontrole. Alle toetse moet die Woensdag weer ingehandig word.

6. Kunsmis:
Ons benodig dringend kunsmis vir ons skool se grasperke. Indien iemand ons kan help met skenkings, kontak asb. oom Piet van der Merwe by 076 064 2600

7. Karate:
Leonora Grov bied karateklasse aan by die skool se koshuis op Maandae en Donderdae vanaf 14:30 16:00. Alle belangstellendes kan haar kontak by 082 719 9232

8. Redenaars:
Ons is geweldig trots op twee van ons skool se redenaars wat deurgedring het na die finale Limpopo-ronde van die ATKV-redenaarskompitiesie. Jananke Cron en Melindi Randall gaan ons skool verteenwoordig op 30 Mei by Horskool Pietersburg. Dit is n besondere prestasie, baie geluk en sterkte met julle voorbereiding.

9. Rugby:
Ons speel Dinsdag, 13 Mei n rugbywedstryd teen Laerskool Phalaborwa-Noord (Rooiskool) op Groenskool se velde. Ons vertrek 11:45 vanaf die skool en behoort ongeveer 18:00 terug te wees. Vul asb. die skeurstrokie in sodat die vervoerrelings gefinaliseer kan word.

Baie sterkte aan Xander Rutherford en Jaco Geldenhuys wat Saterdag aan die Provinsiale rugbyproewe deelneem.

10. Netbal:
Ons speel Dinsdag, 13 Mei n Netbalwedstryd teen Laerskool Phalaborwa-Noord (Rooiskool) op hulle velde. Ons vertrek 11:45 vanaf die skool en behoort ongeveer 18:00 terug te wees. Vul asb. die skeurstrokie in sodat die vervoerrelings gefinaliseer kan word.

Baie sterkte aan Chrisna Loubser wat Dinsdag, 13 Mei aan die Provinsiale netbalproewe deelneem.

11. Bulletjierugby en mini-netbal:
Sterkte aan al die deelnemers wat Saterdag by die Eiland (Tzaneen) deelneem. Saterdag,
17 Mei, speel ons op ons velde. Program sal later volg. Voltooi asb. die skeurstrokie en stuur Maandag terug.

12. Landloop:
Baie sterkte aan die deelnemers wat Saterdag deelneem.

Landloopdatums:
10 Mei - Atokia
24 Mei - Ben Viljoen (Groblersdal)
7 Junie - Interprovinsiale kampioenskappe
21 Junie - Unicorn (Tzaneen)
26 Julie - Bosveld (Ellisras)
2 Augustus - LIMA (Pietersburg Laerskool)
13 September- SA kampieonskappe (George)


13. Sport oefentye: 5 9 MEI
Netbal:
Maandag Dinsdag Donderdag
0/9 14:00 tot 15:00
Wedstryde 14:00 tot 15:00
O/10 13:30 tot 14:30 13:30 tot 14:30
0/11 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00
Oop A en B 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00

Rugby:
Maandag Dinsdag Donderdag
0/9 14:00-15:30
Wedstryde 14:00-15:30
0/11 13:30-15:00 13:30-15:00
1ste-span 14:00-15:30 14:00-15:30


n Gelukkige Moedersdag word aan al ons mammas toegewens.

Senwense

`n Moeder is `n geskenk van God
Al die goeie bestanddele gooi Hy in `n pot.
Ons het `n ma nodig soos ons daaglikse brood.
Sy is altyd daar in ons diepste nood.
Haar liefde les ons ewige dors,
haar woorde vee weg ons hartseer frons.
Haar moeders-instink sien alles raak,
sy voltooi altyd haar moedertaak.
Daar is `n stukkie van U in my ma,
U liefde en kalmte omhels haar.______________________
Mnr. M.J. Louwies Skoolhoof


[ lewer kommentaar ] ( 1044 keer besoek )
Nuusbrief 14 
OB 14 / 2014
25 April 2014
Geagte ouers
Eerlikheid
As jy die waarheid praat, hoef jy nie altyd te probeer onthou
wat jy ges het nie. Mark Twain

Hy wat n reguit pad loop, struikel nie maklik nie.
- Leonardo Da Vinci

1. Waarde tema:
Meimaand se waarde tema is eerlikheid. Die kleur is pers. Op 16 Mei, kan leerders f pers klere aantrek f n pers hartjie f lint dra.

2. Finansies:
Ek wil asb. n beroep op almal doen om verwysingsnommers te gebruik ,ek sien daar is heelwat ouers wat verkeerde verwysings of selfs geen verwysings gebruik nie. Indien u dus n probleem op u staat opmerk, kontak my asb.
Daar is heelwat skoolfonds en busfonds nog uitstaande vir April. Neem asb. kennis dat skool- en busfonds voor die 7de van elke maand betaalbaar is.
Indien u kind se busfonds nie op datum is teen die einde van die maand nie, gaan ek ongelukkig nie hul buskaartjies kan hernu vir Mei nie. Maak dus asb. seker dat u op datum is.
Baie dankie vir almal wat hul verpligting teenoor die skool nakom. Dit maak dit vir ons moontlik om kwaliteit onderrig voort te sit.

3. Konsert:
Alle Gr.6- en 7-leerders oefen Wo. 7 Mei, konsert. ALLE leerders moet die oefening bywoon.
Pak asb. n kospakkie in.
9:00 tot 10:00 slegs MCs
10:00 tot 14:00 Alle Gr. 6- en 7-leerders.

4. Great North bus:
Weens veiligheids-redes wat die Moriah-stop tans inhou, het die skool die besluit geneem om die Moriah en Slangpark se stoppunte te skuif na die Hengelklub. Dit sal in werking tree op
5 Mei. Die bus stop ongeveer om 06:55 daar. Die bus GAAN NIE MEER BY DIE SLANGPARK OF MORIAH STOP NIE.

5. Assessering:
Indien u kind afwesig was tydens die toetsreeks, skryf die leerder die eerste Maandag daarna, tydens saalperiode, n sieketoets.6. Hokkie:
Baie geluk aan die volgende leerders wat in die Provinsiale Hokkiespanne opgeneem is:
O/12 A Van Reenen Kruger
O/12B Leonine Gildenhuys
O/13A Jessica Leicester, Jaco Geldenhuys, Laurie Aitchison
O/13B Victor Aitchison, Van Reenen Jv Vuren, Jaeden van Heerden

7. Rugby:
Baie geluk aan die volgende seuns wat Woensdag aan die Streeksproewe te Dr. Annecke deelgeneem het: Van Reenen Jv Vuren, Jaeden van Heerden, Jaco Geldenhuys, Xander Rutherford, Laurie Aitchison en Victor Aitchison.

Xander Rutherford en Jaco Geldenhuys dring deur na die finale ronde van die Limpopo proewe. Baie geluk aan hulle.

Neem asb. kennis dat van die rugbydatums soos op die vorige skrywes het verander.
Die datums is as volg:
9 Mei O/12 Provinsiale proewe Noordskool
10 Mei O/13 Provinsiale proewe Noordskool
Bulletjierugby - Eiland
13 Mei Phalaborwa-Noord (weg)
16 Mei Provinsiale oefenkamp Noordskool
17 Mei Provinsiale oefenkamp Noordskool
Bulletjierugby - Mariepskop
22 Mei Heuwelkruin (tuis)
24 Mei Bulletjierugby Drakensig
28 Mei Duiwelskloof ( weg)
5 Junie Drakensig (tuis)
10 Junie Dr. Annecke (tuis)
21 Junie Limpopo finale

Die 1ste-rugbyspan speel op Donderdag, 8 Mei, n oefenwedstryd teen Steelpoort op ons velde. Die rugbyspan se seuns sal 12:00 verskoon word.

8. Sport oefentye: 5 9 MEI
Netbal:
Maandag Dinsdag Donderdag
0/9 14:00 tot 15:30
Wedstryde 14:00 tot 15:30
O/10 13:30 tot 14:30 13:30 tot 14:30
0/11 14:00 tot 15:30 14:00 tot 15:30
Oop A en B 14:00 tot 15:30 14:00 tot 15:30
Rugby:
Maandag Dinsdag Donderdag
0/9 14:00-15:30 14:00-15:30 14:00-15:30
0/11 13:30-15:00 13:30-15:00 13:30-15:00
1ste-span 14:00-15:30 14:00-15:30 14:00-15:30


[ lewer kommentaar ] ( 365 keer besoek )
OB 7 / 2014 
Geagte ouers

Liefde
Hoe lyk die liefde? Dit het sagte hande om ander te versorg.
Dit het vinnige voete om ander te gaan help. Dit het skerp o om ander se nood raak te sien. Dit het goeie ore om die geringste klag of sug van n naaste op te vang. Dit is hoe die liefde lyk.

Al besit ek al die kennis, en al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. 1 Korintirs 13:2

Waarde tema:
Maartmaand se tema is liefde. Die kleur is rooi. Elke leerder ontvang ook hul eerste kraletjie.

Omsendbriewe:
U kind ontvang elke Vrydag n omsendbrief. Maak asb. seker dat u dit ontvang. Elke Maandag moet alle skeurstrokies terug.

Konsert oudisies:
Daar is vir alle Gr. 6- en 7-leerders op Woensdag, 5 Maart, vanaf 14:30 16:30 oudisies vir hoofrolle. Indien u kind nie daar kan wees nie, moet hy/sy asb. verskoning maak.

Redenaars:
Vul asb. die skeurstrokie in as u kind aan redenaars gaan deelneem.

Moedig hulle asb. aan om te probeer. Dit is n belangrike vaardigheid om aan te leer. Die getal deelnemers bepaal die datum van deelname. Op hierdie stadium is dit Gr. 1-3 en Gr. 4-5 op 12 Maart en Gr. 6-7 op 13 Maart.

Daar is Woensdagmiddag om 13:20 14:30 redenaarsoefening vir al die kinders wat hul praatjies wil inoefen. Ons werk ook aan liggaamshouding, artikulasie en stemprojeksie.
Ek kan ongelukkig nie dan aan praatjies werk nie. U is meer as welkom om n afspraak te maak of praatjies vir my te stuur vir skaafwerk. Ek is volgende week ook Dinsdag en Donderdag beskikbaar vir inoefening van praatjies vr sportoefening.

Badkamers:
Baie dankie aan Giel Geldenhuys wat ook gehelp het met die opknapping van die seuns-badkamer.

Pluspunte:
U kind ontvang vandag die totaal van hul pluspunte tot op hede. Baie geluk aan al die sterre! Die meeste inskrywings is vir goeie gedrag, deelname en spogwerk. Op n latere stadium in die kwartaal word n gedetaileerde verslag aan u gestuur.

Toetsperiode: kwartaal 2, Gr.4 tot 7.
Ons gaan volgende kwartaal n toetsperiode instel vir formele assesseringstoetse. Deurlopende klasassessering (werksopdragte, navorsingstake en mondelinge aanbiedings) sal steeds in klastyd voortgaan. Alle toetse sal egter op n Donderdagoggend van 7:40 tot 8:30 geskryf word. U sal dus n toetsrooster ontvang wat vir die hele kwartaal uitgewerk is. Indien kinders afwesig is met n geldige verskoning, sal n sieketoets die Maandag in opening geskryf word. Gr. 7-leerders het meer vakke as die res en sal dus ook toetse op sekere Dinsdae skryf. Leerders moet asb. voorberei vir hierdie toetse, aangesien dit goeie voorbereiding vir die Junieeksamen sal wees. Ons is terde bewus van die leerders se druk program. Moedig hulle asb. aan om getrou klas- en huiswerk te doen en vroegtydig te begin leer.

Finansies:
Baie dankie aan elkeen wat u skoolfonds getrou betaal. Daar is egter nog heelwat skoolfonds vir Februarie uitstaande. Ek stuur vandag state en aanmaningsbriewe uit, ons het ongelukkig geen ander keuse nie. Die skool het baie verpligtinge wat maandeliks betaal moet word, en elkeen se bydrae is noodsaaklik.

Indien u enige probleme ondervind, maak asb. n afspraak met my of die hoof, sodat ons kan kennis neem van die saak.

Graag wil ek die volgende weer onder u aandag bring:
Skool- en busfonds is streng vooruitbetaalbaar voor of op die 7de van elke maand.
Gebruik asb. die familiekode as verwysing, indien u n bankoorbetaling maak. (Die kode staan op u staat reg bokant die adresgedeelte).
Indien u iets anders as skool of bus betaal dui dit asb. duidelik aan met u kind se van en waarvoor dit is bv. Tanya netbal.

Vir enige navrae kontak Lydia by 082 418 6940

Skaak:
Daar is Woensdag, 5 Maart vanaf 13:30 15:30 skaak rondomtalie in Juf. Unine se klas vir almal wat belangstel. Redenaars wat skaak wil speel, moet eers gou hul praatjies kom s, dan sal hulle verskoon word vir skaak. Dieselfde geld vir die ekstra leesklasse.

Atletiek:
Baie geluk aan die volgende atlete wat deurgaan na die Limpopo Kampioenskappe te Polokwane: Xander Rutherford, Nicola van Reenen, Tristan Patrick, Jaco Geldenhuys, Jessica Leicester en Edna Bester.

Alle atletiekklere moet ook nou asb. gewas en terugbesorg wees by Juf. Lida Mollentze.

Netbal en rugby:
Netbalkliniek:
20 22 Maart 2014
Koste beloop R400
O/9 O/13
Aangebied deur Lou-Mare Geldenhuys en Tuks- studente
Gradering : Vrydag, tydens wedstryde

Vul asb. die skeurstrokie in indien u kind die netbalkliniek gaan bywoon.

Netbalproewe:
Die netbalproewe is gekanselleer.

Rugbyvergadering:
Daar is n algemene rugbyvergadering op Dinsdag, 4 Maart, om 17:00.

Rugby- en netbaloefening :
Sportperiode vir die seniors verval heeltemal aangesien ons te veel akademiese tyd verloor.
O/6-O/8 oefen vanaf 12:00 13:00 op Dinsdae en Donderdae (In skooltyd).
O/9 O/10 netbal oefen vanaf 14:00 15:00 op Maandae, Dinsdae en Donderdae.
O/9 en O/10 rugby - oefen vanaf 14:00 15:30 op Maandae, Dinsdae en Donderdae.
O/11 O/13 rugby en netbal - oefen vanaf 14:00 15:30 op Maandae, Dinsdae en Donderdae.

Netbal- en rugbywedstryd:
Ons speel op 15 Maart netbal en rugby op Phalaborwa se velde. Ons het nog nie n program ontvang nie. Skoolvervoer beloop R35. Vul asb. solank die skeurstrokie in sodat ons die vervoerrelings kan finaliseer.

Mini-netbal en Bulletjierugby:
Alle seuns ontvang n registrasievorm wat asb. voltooi moet word. Stuur dit Maandag terug skool toe, u kind kan nie aan Bulletjierugby deelneem indien dit nie ontvang is nie.
Daar sal n algemene relings- en beplanningsvergadering wees op 3 Maart om 18:00 in die skoolsaal. Die vergadering sal hoofsaaklik gaan oor die beplanning van ons skool se Bulletjiedag, wat op 17 Mei plaasvind. Alle betrokke ouers en afrigters moet asb. die vergadering bywoon.

Belangrike datums: Mini-netbal en Bulletjierugby
10 Mei Tzaneen
17 Mei Mariepskop
24 Mei Drakensig
31 Mei Phalaborwa

Belangrike datums:
3 Maart - Bulletjierugby vergadering
4 Maart - Rugbyvergadering
6 Maart - Netbalproewe : Oop A- en B-spanne
12 Maart- Netbalproewe : Streekspan
13 Maart Redenaars
15 Maart - Rugby en netbal (Phalaborwa)
21- 23 Maart - Netbalkliniek
28 Maart - Skool sluit & Rugbykliniek

Senwense
Mnr. M.J. Louwies
Skoolhoof

[ lewer kommentaar ] ( 855 keer besoek )
Netbalkliniek 
Laerskool Mariepskop Netbalkliniek
Aangebied deur Lou-Mare Geldenhuys en Tuks -studente
Netbalkliniek: 0/11 0/13 dogters

Datums: 20 Maart 22 Maart 2014
Koste: R420 /speler (kursus en verblyf ingesluit)
R420 per afrigter / busbestuurder

Sluitingsdatum vir inskrywings: 3 Maart 2014

Deposito van R1,000-00 vooruitbetaalbaar om bespreking te bevestig.

Program:
Donderdag 20 Maart: Ontvangs en registrasie 15:00
16:00 17:30 Afrigtingsessie
18:30 Aandete
9:00 21:00
Relbespreking en eksamen

Vrydag 21 Maart: 7:00 Ontbyt
8:00 12:00 Afrigtingsessie
13:00 Ete
14:00 16:30 Wedstryde en inoefening (Gradering)
17:30 Ete
19:00 Vermaak

Saterdag 22 Maart: 7:00 Ontbyt
8:00 12:00 Afrigtingsessie
12:00 Eete
12:30 15:00 Wedstryde (Gradering)
Vertrek na wedstyd

Wat bied die kursus?
Relbespreking , gradering en eksamen
Inoefening van vaardighede.
Professionele afrigting-, verdedigings- & aanvalstegnieke.
Wedstryd-oefening (daar word elke dag wedstryde gespeel)
Alle etes, verblyf en vermaak si ingesluit in fooi.
Swembad en snoepie beskikbaar.


[ lewer kommentaar ] ( 233 keer besoek )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next> Last>>

LAERSKOOL MARIEPSKOP

TEL: 083 231 4778
FAKS: 086 604 1705
SEL: 079 529 6071
admin@laerskoolmariepskop.co.za

Webblad Ontwerp Deur Coffeebean Web Designs