OMSENDBRIEF 17 
Laerskool Mariepskop is 75 jaar oud:
Ons vier hierdie jaar ons 75ste bestaansjaar. Ons beplan verskeie aktiwiteite, so hou maar die nuusbriewe dop. Op ons lysie is onder andere:
Partytjiedag vir die kinders
Jaarblad wat teen die 4de kwartaal beskikbaar gaan wees.
Reünie in 4de kwartaal vir alle oud-leerders.
Aandenkings wat u kan koop
75 uur Gemeenskapsdiens
Gedenkmuur – R35 per plaatjie - Slegs 1 naam op ‘n plaatjie (Vul skeurstrokie in)

U as ouer kan ons asb. help met foto’s of inligting wat u dink ons nog nie het nie. Ons benodig ook 2de en 3de generasie-foto’s. Ons benodig ook name van oud-leerders wat 5 jaar gelede en langer terug in die skool was. Vul asb. die skeurstrokie in met inligting of e-pos inligting na admin@laerskoolmariepskop.co.za.

2. Konsert:
Ons repeteer die komende week slegs in skooltyd. Daar is nou min dae oor en dit is noodsaaklik dat die kinders skool bywoon vir ons konsert se afronding. Daar is nog enkele R80-kaartjies vir beide aande oor. Kom koop asb. by die kantoor of stuur die geld saam met u kind skool toe. Net die volgende reëlings:
• Woensdag 4 Junie: 7:45 – 9:45 – deurloop met klere. M.a.w. ALLE leerders, vanaf Gr. 1 tot 7 moet alle konsertklere en rekwisiete by die skool hê. (indien klere reg is, kan dit by die skool gebêre word.)
• Vrydag 6 Junie: 7:45 – 9:45 – weer soos Woensdag.
• Maandag 9 Junie: Kleedrepetisie 9: 00 tot 11:00. Alle leerders moet asb. liggies gegrimeer skool toe kom. M.a.w. onderlaag, oogskadu en lipstiffie (ja, die seuns ook). Die ouer garde en die kleuters is meer as welkom om gratis te kom kyk. Foto’s word ook geneem tydens die kleedrepetisie.
• Die finale reëlings vir beide konsertaande sal volgende week op ‘n apparte skrywe deurgegee word.
• SLEGS GR.6 en 7- AS JY SING-karakters: Op Di., 5 Junie, wil tannie Melanie van 7:45 af na julle kostuums kyk. Jy moet dus jou kostuum vir jou karakter EN jou dansklere saambring as jy een van die karakters is wat gaan verklee.

3. Redenaars:
Baie sterkte aan ons twee redenaars wat Vrydag aan die finale provinsiale ronde van die ATKV deelneem. Ons weet sommer dit sal baie goed gaan met julle gesoute sprekers.

4. Hoededag
Die hoededag ten bate van die SAVF is uitgestel na 20 Junie. Die beoordeling vind om 17:00 by Lebamba plaas. Belangstellendes kan ‘n plakker vir R10 kom koop en by die kantoor inskryf.

5. Assessering:
Dinsdag, 3 Junie : TEG (Gr. 7)
Donderdag, 5 Junie : LO (Gr. 4-7)

Indien u kind afwesig is met ‘n geldige verskoning, word ‘n sieketoets die eerste Maandag na die toetsperiode tydens die saalopening geskryf. Alle antwoordstelle word die Dinsdag huis toe gestuur vir kontrole. Alle toetse moet die Woensdag weer ingehandig word.

6. Foto’s:
Die Gr. 2- en Gr. 7 individuele foto’s sowel as die klasfoto’s en sportfoto’s sal later geneem word na die konsert verby is.

7. Eisteddfod:
Baie geluk aan die 29 Riepies wat aan die afgelope Tzaneen Eisteddfod deelgeneem het. Hulle het voorwaar uitnemend presteer en 9 Diamant-, 11 Dubbelgoud- , 7 Goue en 1 Silwertoekenning losgepraat, lees en speel. Die skool is voorwaar trots op julle! Die Engelse afdeling van die Eisteddfod is van 28 tot 31 Julie. Inskrywings sluit 25 Junie. Indien u kind belangstel om deel te neem, kan hulle ‘n inskrywingsvorm by my kom haal. Alle inskrywingsvorms en –gelde moet asb. voor of op Maandag 23 Junie ingehandig word sodat ons die lyste voor die 25ste gereed kan kry.

8. Dissiplinêre stelsel:
U kind ontvang aan die einde van die maand ‘n dissiplinêre verslag met al sy/haar plus- en minuspunte op. Teken asb. daarby en stuur terug skool toe. U sal per sms in kennis gestel word as die verslae uitgedeel is. Ons het ook reeds weer geskenkbewyse van Silwer Wing Spur ontvang en wil graag vir David en sy span hartlik bedank vir die groot borgskap.

9. NETBAL:
Baie geluk aan al die spanne wat Woensdag teen Laerskool Duiwelskloof gespeel het. Dankie ook vir ‘n goeie seisoen, ons is waarlik trots op julle! Daar is GEEN netbaloefening verder vir die dogters nie. Dogters moet op hul eie nog steeds aan fiksheid werk.

10. Rugby:
Maandag, 2 Junie, het ons vanaf 13:00 – 16:00 ‘n oefenkliniek saam met Deon Fourie en
Joe Pietersen van die Stormers vir al die seuns.

Die O/9-span speel ‘n vriendskaplike wedstryd op Dinsdag, 3 Junie, teen L/S Tzaneen se O/8-span op ons velde. Ons begin om 14:30 speel.

Alle spanne (O/9 - O/13) speel Donderdag, 5 Junie teen Laerskool Drakensig op ons velde.
Program:
14:00 - O/9
14:45 - O/11
15:30 - 1ste-span

Baie geluk ook aan die O/11- en 1ste-span wat teen Duiwelskloof gewen het. Ons is trots op julle!

11. Bulletjierugby en mini-netbal:
Baie geluk ook aan al ons spanne wat Saterdag op Drakensig se velde deelgeneem het. Ons speel Saterdag by L/S Phalaborwa en wens almal sterkte toe. Dit is ook ons laaste byeenkoms.

12. Hokkie:
Hokkie-kliniek : 16-19 Julie
Enige ouer wat ook bereid is om te help in die kosspanne tydens die kliniek of kan help met skenkings (kos of kontant) moet asb. die skeurstrokie voltooi.

13. Sport oefentye: 2-6 Junie

Rugby:
Maandag Dinsdag Donderdag
0/9
Rugbykliniek Wedstryd
Wedstryd
0/11 13:30-15:00
1ste-span 14:00-15:30

14. Barmhartigheid:
Dit het onder my aandag gekom van ‘n behoeftige gemeenskap in die Letsitele gebied. Saam met Pastoor Louis Scheepers en die kerk wil ons ook kos vir hulle insamel. Dit is nie verpligtend nie maar as enige persoon asb. ‘n vrywillige bydrae t.o.v. groente, meel en ander voedsel kan maak, sal dit waardeer word.

Seënwense______________________
Mnr. M.J. Louwies – Skoolhoof[ lewer kommentaar ] ( 374 keer besoek )
OMSENDBRIEF 16 
LAERSKOOL MARIEPSKOP
1939 - 2014

Hoog teen die hange van die bosagtige Drakensberg lê Mariepskopskool. Geen besoeker wat die geleentheid het om 'n oomblik hier te verwyl word nie onmiddellik stom geslaan deur die oorweldigende betowering van kranse, bosse en vlaktes nie.
Mariepskop, een van die bekendste bakens in die noordelike Drakensbergreeks, hef sy kransmassa duisende voet bokant die newelagtige blou-groen van die uitgestrekte see van bosse op .

Mev. Langie Maré, 'n opgeleide onderwyseres, kom die eer toe dat sy 'n skool in die ongerepte natuur van 'n afgesonderde wêreld ingedra het. Toe sy en haar eggenoot, oom Broer Maré, teen die einde van 1936 in hierdie wêreld beland het, was malaria en leeus nog 'n gevreesde bedreiging.

In 1937 het nuwe intrekkers hulle naby Bedford (Kampersrus) kom vestig. Afgesien van die gebrek aan gebaande weë, kon die naaste skool, honderd myl (160 km) hiervandaan, moeilik bereik word, en so moes Maggie de Beer 110 myl oor die berg na 'n skool op Lydenburg gestuur word.

In 1938 het Mev. Maré aangebied om die ongelukkige Maggie in haar huis te neem en vir haar skool te hou. In 1939 het Maggie de Beer haar eerste les in die plaaswoning van die Marés ontvang. Soos dit soms met skole gaan, het die getalle gegroei en in 1940 het die skool bestaan uit 5 kinders.

Gedurende 1942 het oom Broer begin bou aan 'n skooltjie, weg van die huis. In 1943 het die 12 leerlinge onder die leiding van hulle onderwyseres, tant Langie, 'n konsert aangebied en is die skoolfonds met £ 27 aangevul.

Nog 'n groot dag het op 11 Oktober 1945 aangebreek. Bedford se privaatskooldae was verby, want tant Langie was die trotse eerste bekleër van 'n amptelike onderwyspos. Alhoewel skoolbehoeftes voortaan gratis voorsien sou word, moes die Marégesin nog self sorg vir 'n skoolgebou en “koshuis”. Die eerste hoof word aan die begin van 1946 aangestel en met 30 kinders op die rol word die eerste inskrywings in die skooljoernaal op 15 Januarie 1946 deur die eerste skoolhoof, Mnr. Arie Vogelzang aangeteken. (Die leerlingtal is nou 13)

Gedurende 1947 het oom Broer drie bykomende klaskamers gebou. Elke weeksdag het 50 kinders saam met die Marés aan dieselfde tafel gesit. Twee klaskamers is as koshuise gebruik en die 4 Marétjies moes maar in dieselfde kamer as pa en ma slaap ten einde plek vir loseerders te maak.

Die eerste permanente skoolhoof, Mnr. C. Botha, aanvaar sy pos in 1948. Sedertdien het daar 'n geleidelike ontwikkeling plaasgevind en nadat sy opvolger, Mnr G.J.B. Kruger, die hoofpos aanvaar het, was die bestaan van 'n volwaardige skool 'n voldonge feit. Die Onderwysdepartement het toe 30 morg grond in 1951 aangekoop.

'n Ramp sou die skool egter kort daarna tref, want 'n brand verwoes die hele koshuisgebou gedurende die nag en 104 kinders hou net hulle slaapklere oor. 'n Tentkoshuis was nou die enigste uitweg en daarin moes hulle eet en selfs skoolgaan. 'n Nuwe koshuis is hierna in 1952 voltooi en 'n skoolgebou in 1953. As gevolg van die vinnige toename in getalle is 'n moderne koshuis in 1954 opgerig. Hierdie koshuis is saam met die nuwe skool op 20 Oktober 1955 amptelik ingewy. In 1982 het ‘n rekordgetal van 375 leerlinge ingeskryf.

Hoofde:
1946 – Mnr. Arie Vogelzang
1948 – Mnr. C. Botha
1951 – Mnr. G.J.B Kruger
1955 – Mnr. M.G. de Meyer
1981 – Mnr. D. Louw
1989 – Mnr. Rudman

Op 1 Januarie 1991 neem Mnr Renier de Meyer die leisels oor. Nuwe personeel wat saam met hom begin is Mnr T. Mollentze as departementshoof, Mev Trudie Kruger en Mev Elmarie Coetzee. Op 29 Januarie sluit mev Lida Mollentze ook aan by die opvoederspan.

Januarie 2014 ontvang ons, ons nuwe hoof, Mnr. Mark Louwies.

Die terrein ontwikkel ook geleidelik:
1946: Die skool word amptelik as ‘n staatskool erken
1947: Drie bykomende klasse word opgerig
1952: Die bestaande seunskoshuis word voltooi en in gebruik geneem.
1953: Die nuwe skoolgebou word amptelik in gerbuik geneem.
1964: Die swembad word ‘n rand-vir-rand basis gebou en in gebruik geneem.
1964: Die Piet Alberts pawiljoen word opgerig.
1965: Die pad van die hoofpad na die skool word geteer teen ‘n koste van R73 000.
1967: Laerskool Bedford se naam verander na Laerskool Mariepskop
1974: Die skoolsaal word ingewy.
1990: Die grasdaklapa by die sportgronde is voltooi
2000: Die Future Kids rekenaarsentrum – ‘n lank gekoesterde ideal – word ingebruik geneem
3 Augustus 2001:Ons kry ‘n Iveco 24-sitplek.
2009: Die skool word in sy geheel opgeknap en geverf.
Januarie 2012: Ons rekenaarsentrum word omskep in ‘n leessentrum.

Getalle:
Van 1 leerder in 1939 styg die getalle geleidelik.
In 1946 -27 ingeskrewe leerders.
In 1956- is die inskrywingstal 166.
In 1966 open die skool met 238 leerlinge.
15 Junie 1971: Staan die leerdergetal op 286.
In 1975 was daar ‘n skerp daling in die inskrywing weens die voltooiing van die Blydepoortdam, maar in 1980 begin die getalle weer styg met die vestiging van die Lugmagbasis te Hoedspruit.
Die leerlingtal bereik in 1982 die hoogste inskrywing, naamlik 375 met 17 onderwysers.
Die opening van Laerskool Drakensig het ‘n wesenlike invloed op die inskrywings op 1 Mei 1984 bereik die skool sy laagste getal inskrywings sedert 1956 naamlik 107 leerders.
Geleidelik styg die getalle weer en in 2008 is die tiendedaginskrywing 178 leerders. Die styging duur voort en die tiendedaginskrywing vir 2014 is 221.
1. Laerskool Mariepskop is 75 jaar oud:
Ons vier hierdie jaar ons 75ste bestaansjaar. Ons beplan verskeie aktiwiteite, so hou maar die nuusbriewe dop. Op ons lysie is onder andere:
Partytjiedag vir die kinders
Jaarblad wat teen die 4de kwartaal beskikbaar gaan wees.
Reünie in 4de kwartaal vir alle oud-leerders.
Aandenkings wat u kan koop
75 uur Gemeenskapsdiens
Gedenkmuur

U as ouer kan ons asb. help met foto’s of inligting wat u dink ons nog nie het nie. Ons benodig ook 2de en 3de generasie-foto’s. Ons benodig ook name van oud-leerders wat 5 jaar gelede en langer in die skool was. Vul asb. die skeurstrokie in met inligting of epos inligting na admin@laerskoolmariepskop.co.za.

2. Konsert:
Ons doen ‘n beroep op alle Gr.1 - tot Gr.5-leerders om asb. R50-00 konsertfooi in te betaal. Hierdie fooi dek algemene onkostes wat ons moet aangaan betreffende die dekor, beligting ens.

Gr.6 en 7-leerders se fooi hang af van hul karakter en benodigdhede en sal persoonlik aan hulle deurgegee word. Indien u ‘n probleem van enige aard ondervind met u kind se konsertbehoeftes, moet u asb. nie skroom om te kom gesels nie.

Gr.6- en 7-ouers:
Dit is belangrik dat ons so gou as moontlik al die karakters se klere uitsorteer. Die volgende Gr. 6 en 7- leerders wat uitrustings moes kry, moet dit asb. op die volgende datums by die oefeninge hê. Indien u ‘n probleem met van die klere ondervind, skakel asb. so gou as moontlik vir Melanie Leicester by 082 776 3838
Wo.: 21/5 Alle Grease-karakters
Vry. 23/5 Alle As Jy Sing-karakters

Repetisies vir Gr.6- en 7-leerders na skool:
Wo. 21/5 14:00 tot 16:00 oefen die hele Eerste Bedryf (m.a.w. Sound of Music, My Fair Lady, Grease en al die MC’s) [leer asb. vroegtydig vir NW]
Vry. 23/5 14:00 tot 16:30 oefen die hele tweede bedryf en die MC’s. Met ander woorde die AS JY SING-groep met MC’s.
Volgende week se na skool oefeninge:
Ma. 26/5: Na sportoefening tot 17:00 - Die hele eerste bedryf en MC’s.
Di. 27/5: Na sportoefening tot 17:00 – Die hele tweede bedryf en MC’s.
Wo. 28/5 GEEN KONSERTOEFENING NIE -sport
Do. 29/5 GEEN KONSERTOEFENING NIE - Hemelvaart
Vry. 30/5 GEEN KONSERTOEFENING NIE - leierontwikkeling

Reëlings m.b.t. Konsertkaartjies:
* Om meer ouers te akkommodeer, sal dat hierdie jaar geen gala-aand wees nie, beide aande, het presies dieselfde formaat.
* Kaartjies vir beide aande sal op Dinsdag, 27 Mei, om 07:30 verkoop word.
* Daar sal slegs 10 kaartjies per leerder/koper verkoop word. Indien u as ouer nie self kan kom koop nie, kan u die skeurstrokie invul en skool toe stuur op 27 Mei. Dit sal egter hanteer word nadat die ouers/leerders in die ry gehelp is. Maak seker u naam is op die briefie.
* Bring kontant of bewys van inbetaling.
* Geen kaartjies sal omgeruil word na die tyd nie, maak seker waar u wil sit.
* Name moet asb. verskaf word met bespreking sodat dubbelbesprekings uitgesluit kan word.
* Klein kinders is steurend vir die DVD –opname. Indien u kind moet saamkom, sorg asb. dat u aan die kante agter in die saal sit sodat u dadelik kan uitbeweeg indien u kind lastig raak.
* Die paadjie in die middel moet asb. nie gebruik word nadat die konsert begin het nie.
* Kostes: R100 vir die eerste 7 rye en R80 vir die res. Dit sluit ‘n ligte ete in wat tydens pouse bedien sal word. Daar sal ook ‘n snoepie wees.
* Kleedrepetisie: Maandag, 9 Junie, om 09:00. Alle kinders onder 6 jaar kan dit bywoon. Het reeds gereël met kleuterskool. Senior burgers kan ook die dag gratis bywoon.

3. SKAAK:
Daar sal geen skaak verder vir hierdie kwartaal wees nie a.g.v. ons druk program in die middae.

4. Hoededag
Dit is weer Saterdag, 24 Mei, hoededag. Ons skool gaan nie soos verlede jaar deelneem nie, maar die leerders kan wel plakkers kom koop teen R10 en hul eie hoed maak. Vrydag, 30 Mei, by die NG-kerk se basaar, kan hul hul hoed gaan wys vir beoordeling. Die gelde gaan vir die SAVF. Indien u nie ‘n hoed wil maak nie, maar net ‘n donasie wil gee is u welkom.

5. Assessering:
A.g.v. die wedstryde op Woensdag en Hemelvaartdag, Donderdag, 29 Mei skuif die SW-assessering (Gr. 4-7) na Vrydag, 30 Mei.

Indien u kind afwesig is met ‘n geldige verskoning, word ‘n sieketoets die eerste Maandag na die toetsperiode tydens die saalopening geskryf. Alle antwoordstelle word die Dinsdag huis toe gestuur vir kontrole. Alle toetse moet die Woensdag weer ingehandig word.

6. Foto’s:
Die volgende grade neem volgende week foto’s.
Woensdag, 28 Mei – Graad 6

7. Rugby:
Sterkte aan al die spanne wat môre teen Heuwelkruin speel.

Program: Heuwelkruin – Donderdag, 22 Mei (tuiswedstryd)
14:00 - O/9
14:45 - O/11
15:30 - 1 ste-span

Ons versoek ouers om asb. tydens wedstryde op die paviljoen te bly en nie langs die velde te staan nie.

Woensdag, 28 Mei, speel ons teen Duiwelskloof op hulle velde. Vul asb. die skeurstrokie in. Program sal later volg.

8. NETBAL:
Die netbalseisoen is op sy einde! Ons laaste wedstryde is 28 Mei by The King’s Court se bane. Die volgende spanne speel: O/8, O/9, O/11 en O/13- A en B. Dogters sal van 10:00 verskoon word. Vul asb. die strokie in as u van skoolvervoer gebruik wil maak. Dankie vir almal se bydrae en harde werk deur die seisoen.
LW. Die O/10-span oefen saam met die O/9-span omdat hul Woensdag ook ‘n wedstryd speel.

9. Bulletjierugby en mini-netbal:
Baie geluk ook aan al ons spanne wat Saterdag op ons velde deelgeneem het. Ons speel Saterdag by L/S Drakensig en wens almal sterkte toe. Deelnemers het reeds ‘n program ontvang. Kom ondersteun hulle gerus.

31 Mei speel ons by Phalaborwa. Voltooi asb. die skeurstrokie en stuur terug.

10. Landloop:
Sterkte aan al ons atlete wat Saterdag in Groblersdal deelneem.

11. Hokkie:
Hokkie-kliniek : 16-19 Julie
Enige ouer wat ook bereid is om te help in die kosspanne tydens die kliniek of kan help met skenkings (kos of kontant) moet asb. die skeurstrokie voltooi.

12. Sport oefentye: 26-30 MEI
Netbal:
NETBAL Maandag Dinsdag
0/9 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00
O/10 14:00 tot 15:00 13:30 tot 14:30
0/11 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00
Oop A/B 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00

Rugby:
Maandag Dinsdag
0/9 14:00-15:30 14:00-15:30
0/11 13:30-15:00 13:30-15:00
1ste-spa 14:00-15:30 14:00-15:30

Let asb. daarop dat die omsendbriewe voortaan op ‘n Woensdag sal uitgaan.

Seënwense

Mnr. M.J. Louwies – Skoolhoof[ lewer kommentaar ] ( 380 keer besoek )
OMSENBRIEF 
OB 14 / 2014
9 Mei 2014
Geagte ouers
Eerlikheid
Eerlikheid het nie net te doen met die maak van regte keuses nie,
maar ook met die aanvaarding van verantwoordelikheid vir daardie keuses.
Midoro Koto

1. Waarde tema:
Meimaand se waarde tema is eerlikheid. Die kleur is pers. Op 16 Mei, kan leerders óf pers klere aantrek óf ‘n pers hartjie óf lint dra.

2. Konsert:
Alle karakters het nou ‘n teks en moet dit asb. tuis inoefen. Dit is moeilik om te repeteer as hulle nog die heeltyd aflees. Dit is baie belangrik dat die leerders die repetisies getrou bywoon. Dit werk maar soos ‘n span. As een skakel nie daar is nie, beïnvloed dit die hele ketting. Ons weet die kinders het ‘n geweldige vol program, maar as ons nie genoeg oefen nie, kan hulle nie met selfvertroue optree nie. Moedig die kinders aan om vroeg genoeg te begin leer vir toetse en hul tyd sinvol te benut.

Die volgende groepe repeteer volgende week konsert:
Wo. 14/5 vanaf 14:00 tot 16:00 oefen die hele AS JY SING-groep
(Leer asb. vroegtydig vir Wiskunde)
Do. 15/5 Na rugby en netbal tot 18:00 oefen die hele GREASE-groep.

Die week daarna is die repetisies as volg:
Ma. 19/5 oefen die Sound of Music-groep na rugby en netbal tot 17:00.
Di. 20/5 15:30 tot 17:00 oefen die My Fair Lady-groep.
Wo. 21/5 14:00 tot 16:00 oefen die hele Eerste Bedryf (m.a.w. Sound of Music, My Fair Lady, Grease en al die MC’s) [leer asb. vroegtydig vir NW]
Vry. 23/5 14:00 tot 16:30 oefen die hele tweede bedryf en die MC’s. Met ander woorde die AS JY SING-groep met MC’s.

3. Finansies:
Ons doen asb. ‘n beroep op alle ouers om skool- en busgelde betyds elke maand te betaal.
Ek stuur vandag state uit, en wil asb. ‘n beroep op u doen om ‘n reëling met my te tref indien u nie u verpligtinge teenoor die skool kan nakom nie. Ek onderstreep ook op elkeen se staat die familiekode wat u voortaan as verwysing moet gebruik, indien u elketronies wil betaal.
4. Gr. 7 : Opedag te Hoërskool Nelspruit
Maandag, 12 Mei is Hoërskool Nelspruit se opedag. Alle Gr. 7’s kan die dag bywoon. Daar gaan nie ‘n skoolbussie ry nie, so dit bly elke ouer se eie verantwoordelikheid om u kind daar te kry. Leerders wat nie die opedag gaan bywoon nie, het ‘n normale skooldag en sal afwesig gemerk word indien die leerder nie by die skool of by die opedag is nie.

5. Assessering:
Dinsdag, 13 Mei – EBW (Gr. 7)
Donderdag,15 Mei – WISK (Gr. 4-7)

U het reeds aan die begin van hierdie kwartaal ‘n toetsrooster ontvang. Ons ondervind tog dat leerders hul voorbereiding uitstel tot op die dag voor die toetse. Dit is ‘n gulde geleentheid om goeie werksetiek en studiegewoontes te kweek. Ondersteun u kind en gee hom/haar genoeg leiding sodat hulle goed voorbereid is vir die toetse en so sukses ervaar.
Indien u kind afwesig is met ‘n geldige verskoning, word ‘n sieketoets die eerste Maandag na die toetsperiode tydens die saalopening geskryf. Alle antwoordstelle word die Dinsdag huis toe gestuur vir kontrole. Alle toetse moet die Woensdag weer ingehandig word.

6. Kunsmis:
Ons benodig dringend kunsmis vir ons skool se grasperke. Indien iemand ons kan help met skenkings, kontak asb. oom Piet van der Merwe by 076 064 2600

7. Karate:
Leonora Grové bied karateklasse aan by die skool se koshuis op Maandae en Donderdae vanaf 14:30 – 16:00. Alle belangstellendes kan haar kontak by 082 719 9232

8. Redenaars:
Ons is geweldig trots op twee van ons skool se redenaars wat deurgedring het na die finale Limpopo-ronde van die ATKV-redenaarskompitiesie. Jananke Croné en Melindi Randall gaan ons skool verteenwoordig op 30 Mei by Hoërskool Pietersburg. Dit is ‘n besondere prestasie, baie geluk en sterkte met julle voorbereiding.

9. Rugby:
Ons speel Dinsdag, 13 Mei ‘n rugbywedstryd teen Laerskool Phalaborwa-Noord (Rooiskool) op Groenskool se velde. Ons vertrek 11:45 vanaf die skool en behoort ongeveer 18:00 terug te wees. Vul asb. die skeurstrokie in sodat die vervoerreëlings gefinaliseer kan word.

Baie sterkte aan Xander Rutherford en Jaco Geldenhuys wat Saterdag aan die Provinsiale rugbyproewe deelneem.

10. Netbal:
Ons speel Dinsdag, 13 Mei ‘n Netbalwedstryd teen Laerskool Phalaborwa-Noord (Rooiskool) op hulle velde. Ons vertrek 11:45 vanaf die skool en behoort ongeveer 18:00 terug te wees. Vul asb. die skeurstrokie in sodat die vervoerreëlings gefinaliseer kan word.

Baie sterkte aan Chrisna Loubser wat Dinsdag, 13 Mei aan die Provinsiale netbalproewe deelneem.

11. Bulletjierugby en mini-netbal:
Sterkte aan al die deelnemers wat Saterdag by die Eiland (Tzaneen) deelneem. Saterdag,
17 Mei, speel ons op ons velde. Program sal later volg. Voltooi asb. die skeurstrokie en stuur Maandag terug.

12. Landloop:
Baie sterkte aan die deelnemers wat Saterdag deelneem.

Landloopdatums:
10 Mei - Atokia
24 Mei - Ben Viljoen (Groblersdal)
7 Junie - Interprovinsiale kampioenskappe
21 Junie - Unicorn (Tzaneen)
26 Julie - Bosveld (Ellisras)
2 Augustus - LIMA (Pietersburg Laerskool)
13 September- SA kampieonskappe (George)


13. Sport oefentye: 5 – 9 MEI
Netbal:
Maandag Dinsdag Donderdag
0/9 14:00 tot 15:00
Wedstryde 14:00 tot 15:00
O/10 13:30 tot 14:30 13:30 tot 14:30
0/11 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00
Oop A en B 14:00 tot 15:00 14:00 tot 15:00

Rugby:
Maandag Dinsdag Donderdag
0/9 14:00-15:30
Wedstryde 14:00-15:30
0/11 13:30-15:00 13:30-15:00
1ste-span 14:00-15:30 14:00-15:30


‘n Gelukkige Moedersdag word aan al ons mammas toegewens.

Seënwense

`n Moeder is `n geskenk van God
Al die goeie bestanddele gooi Hy in `n pot.
Ons het `n ma nodig soos ons daaglikse brood.
Sy is altyd daar in ons diepste nood.
Haar liefde les ons ewige dors,
haar woorde vee weg ons hartseer frons.
Haar moeders-instink sien alles raak,
sy voltooi altyd haar moedertaak.
Daar is `n stukkie van U in my ma,
U liefde en kalmte omhels haar.______________________
Mnr. M.J. Louwies – Skoolhoof


[ lewer kommentaar ] ( 940 keer besoek )
Nuusbrief 14 
OB 14 / 2014
25 April 2014
Geagte ouers
Eerlikheid
As jy die waarheid praat, hoef jy nie altyd te probeer onthou
wat jy gesê het nie. – Mark Twain

Hy wat ‘n reguit pad loop, struikel nie maklik nie.
- Leonardo Da Vinci

1. Waarde tema:
Meimaand se waarde tema is eerlikheid. Die kleur is pers. Op 16 Mei, kan leerders óf pers klere aantrek óf ‘n pers hartjie óf lint dra.

2. Finansies:
Ek wil asb. ‘n beroep op almal doen om verwysingsnommers te gebruik ,ek sien daar is heelwat ouers wat verkeerde verwysings of selfs geen verwysings gebruik nie. Indien u dus ‘n probleem op u staat opmerk, kontak my asb.
Daar is heelwat skoolfonds en busfonds nog uitstaande vir April. Neem asb. kennis dat skool- en busfonds voor die 7de van elke maand betaalbaar is.
Indien u kind se busfonds nie op datum is teen die einde van die maand nie, gaan ek ongelukkig nie hul buskaartjies kan hernu vir Mei nie. Maak dus asb. seker dat u op datum is.
Baie dankie vir almal wat hul verpligting teenoor die skool nakom. Dit maak dit vir ons moontlik om kwaliteit onderrig voort te sit.

3. Konsert:
Alle Gr.6- en 7-leerders oefen Wo. 7 Mei, konsert. ALLE leerders moet die oefening bywoon.
Pak asb. ‘n kospakkie in.
9:00 tot 10:00 – slegs MC’s
10:00 tot 14:00 – Alle Gr. 6- en 7-leerders.

4. Great North bus:
Weens veiligheids-redes wat die Moriah-stop tans inhou, het die skool die besluit geneem om die Moriah en Slangpark se stoppunte te skuif na die Hengelklub. Dit sal in werking tree op
5 Mei. Die bus stop ongeveer om 06:55 daar. Die bus GAAN NIE MEER BY DIE SLANGPARK OF MORIAH STOP NIE.

5. Assessering:
Indien u kind afwesig was tydens die toetsreeks, skryf die leerder die eerste Maandag daarna, tydens saalperiode, ‘n sieketoets.6. Hokkie:
Baie geluk aan die volgende leerders wat in die Provinsiale Hokkiespanne opgeneem is:
O/12 A – Van Reenen Kruger
O/12B – Leonine Gildenhuys
O/13A – Jessica Leicester, Jaco Geldenhuys, Laurie Aitchison
O/13B – Victor Aitchison, Van Reenen Jv Vuren, Jaeden van Heerden

7. Rugby:
Baie geluk aan die volgende seuns wat Woensdag aan die Streeksproewe te Dr. Annecke deelgeneem het: Van Reenen Jv Vuren, Jaeden van Heerden, Jaco Geldenhuys, Xander Rutherford, Laurie Aitchison en Victor Aitchison.

Xander Rutherford en Jaco Geldenhuys dring deur na die finale ronde van die Limpopo proewe. Baie geluk aan hulle.

Neem asb. kennis dat van die rugbydatums soos op die vorige skrywes het verander.
Die datums is as volg:
9 Mei – O/12 Provinsiale proewe – Noordskool
10 Mei – O/13 Provinsiale proewe – Noordskool
Bulletjierugby - Eiland
13 Mei – Phalaborwa-Noord (weg)
16 Mei – Provinsiale oefenkamp – Noordskool
17 Mei – Provinsiale oefenkamp – Noordskool
Bulletjierugby - Mariepskop
22 Mei – Heuwelkruin (tuis)
24 Mei – Bulletjierugby – Drakensig
28 Mei – Duiwelskloof ( weg)
5 Junie – Drakensig (tuis)
10 Junie – Dr. Annecke (tuis)
21 Junie – Limpopo finale

Die 1ste-rugbyspan speel op Donderdag, 8 Mei, ‘n oefenwedstryd teen Steelpoort op ons velde. Die rugbyspan se seuns sal 12:00 verskoon word.

8. Sport oefentye: 5 – 9 MEI
Netbal:
Maandag Dinsdag Donderdag
0/9 14:00 tot 15:30
Wedstryde 14:00 tot 15:30
O/10 13:30 tot 14:30 13:30 tot 14:30
0/11 14:00 tot 15:30 14:00 tot 15:30
Oop A en B 14:00 tot 15:30 14:00 tot 15:30
Rugby:
Maandag Dinsdag Donderdag
0/9 14:00-15:30 14:00-15:30 14:00-15:30
0/11 13:30-15:00 13:30-15:00 13:30-15:00
1ste-span 14:00-15:30 14:00-15:30 14:00-15:30


[ lewer kommentaar ] ( 295 keer besoek )
OB 7 / 2014 
Geagte ouers

Liefde
Hoe lyk die liefde? Dit het sagte hande om ander te versorg.
Dit het vinnige voete om ander te gaan help. Dit het skerp oë om ander se nood raak te sien. Dit het goeie ore om die geringste klag of sug van ‘n naaste op te vang. Dit is hoe die liefde lyk.

Al besit ek al die kennis, en al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. – 1 Korintiërs 13:2

Waarde tema:
Maartmaand se tema is liefde. Die kleur is rooi. Elke leerder ontvang ook hul eerste kraletjie.

Omsendbriewe:
U kind ontvang elke Vrydag ‘n omsendbrief. Maak asb. seker dat u dit ontvang. Elke Maandag moet alle skeurstrokies terug.

Konsert – oudisies:
Daar is vir alle Gr. 6- en 7-leerders op Woensdag, 5 Maart, vanaf 14:30 – 16:30 oudisies vir hoofrolle. Indien u kind nie daar kan wees nie, moet hy/sy asb. verskoning maak.

Redenaars:
Vul asb. die skeurstrokie in as u kind aan redenaars gaan deelneem.

Moedig hulle asb. aan om te probeer. Dit is ‘n belangrike vaardigheid om aan te leer. Die getal deelnemers bepaal die datum van deelname. Op hierdie stadium is dit Gr. 1-3 en Gr. 4-5 op 12 Maart en Gr. 6-7 op 13 Maart.

Daar is Woensdagmiddag om 13:20 – 14:30 redenaarsoefening vir al die kinders wat hul praatjies wil inoefen. Ons werk ook aan liggaamshouding, artikulasie en stemprojeksie.
Ek kan ongelukkig nie dan aan praatjies werk nie. U is meer as welkom om ‘n afspraak te maak of praatjies vir my te stuur vir skaafwerk. Ek is volgende week ook Dinsdag en Donderdag beskikbaar vir inoefening van praatjies vóór sportoefening.

Badkamers:
Baie dankie aan Giel Geldenhuys wat ook gehelp het met die opknapping van die seuns-badkamer.

Pluspunte:
U kind ontvang vandag die totaal van hul pluspunte tot op hede. Baie geluk aan al die sterre! Die meeste inskrywings is vir goeie gedrag, deelname en spogwerk. Op ‘n latere stadium in die kwartaal word ‘n gedetaileerde verslag aan u gestuur.

Toetsperiode: kwartaal 2, Gr.4 tot 7.
Ons gaan volgende kwartaal ‘n toetsperiode instel vir formele assesseringstoetse. Deurlopende klasassessering (werksopdragte, navorsingstake en mondelinge aanbiedings) sal steeds in klastyd voortgaan. Alle toetse sal egter op ‘n Donderdagoggend van 7:40 tot 8:30 geskryf word. U sal dus ‘n toetsrooster ontvang wat vir die hele kwartaal uitgewerk is. Indien kinders afwesig is met ‘n geldige verskoning, sal ‘n sieketoets die Maandag in opening geskryf word. Gr. 7-leerders het meer vakke as die res en sal dus ook toetse op sekere Dinsdae skryf. Leerders moet asb. voorberei vir hierdie toetse, aangesien dit goeie voorbereiding vir die Junie–eksamen sal wees. Ons is terdeë bewus van die leerders se druk program. Moedig hulle asb. aan om getrou klas- en huiswerk te doen en vroegtydig te begin leer.

Finansies:
Baie dankie aan elkeen wat u skoolfonds getrou betaal. Daar is egter nog heelwat skoolfonds vir Februarie uitstaande. Ek stuur vandag state en aanmaningsbriewe uit, ons het ongelukkig geen ander keuse nie. Die skool het baie verpligtinge wat maandeliks betaal moet word, en elkeen se bydrae is noodsaaklik.

Indien u enige probleme ondervind, maak asb. ‘n afspraak met my of die hoof, sodat ons kan kennis neem van die saak.

Graag wil ek die volgende weer onder u aandag bring:
Skool- en busfonds is streng vooruitbetaalbaar voor of op die 7de van elke maand.
Gebruik asb. die familiekode as verwysing, indien u ‘n bankoorbetaling maak. (Die kode staan op u staat reg bokant die adresgedeelte).
Indien u iets anders as skool of bus betaal dui dit asb. duidelik aan met u kind se van en waarvoor dit is bv. Tanya – netbal.

Vir enige navrae kontak Lydia by 082 418 6940

Skaak:
Daar is Woensdag, 5 Maart vanaf 13:30 – 15:30 skaak rondomtalie in Juf. Unine se klas vir almal wat belangstel. Redenaars wat skaak wil speel, moet eers gou hul praatjies kom sê, dan sal hulle verskoon word vir skaak. Dieselfde geld vir die ekstra leesklasse.

Atletiek:
Baie geluk aan die volgende atlete wat deurgaan na die Limpopo Kampioenskappe te Polokwane: Xander Rutherford, Nicola van Reenen, Tristan Patrick, Jaco Geldenhuys, Jessica Leicester en Edna Bester.

Alle atletiekklere moet ook nou asb. gewas en terugbesorg wees by Juf. Lida Mollentze.

Netbal en rugby:
Netbalkliniek:
20 – 22 Maart 2014
Koste beloop R400
O/9 – O/13
Aangebied deur Lou-Mare Geldenhuys en Tuks- studente
Gradering : Vrydag, tydens wedstryde

Vul asb. die skeurstrokie in indien u kind die netbalkliniek gaan bywoon.

Netbalproewe:
Die netbalproewe is gekanselleer.

Rugbyvergadering:
Daar is ‘n algemene rugbyvergadering op Dinsdag, 4 Maart, om 17:00.

Rugby- en netbaloefening :
Sportperiode vir die seniors verval heeltemal aangesien ons te veel akademiese tyd verloor.
O/6-O/8 oefen vanaf 12:00 – 13:00 op Dinsdae en Donderdae (In skooltyd).
O/9 – O/10 netbal – oefen vanaf 14:00 – 15:00 op Maandae, Dinsdae en Donderdae.
O/9 en O/10 rugby - oefen vanaf 14:00 – 15:30 op Maandae, Dinsdae en Donderdae.
O/11 – O/13 rugby en netbal - oefen vanaf 14:00 – 15:30 op Maandae, Dinsdae en Donderdae.

Netbal- en rugbywedstryd:
Ons speel op 15 Maart netbal en rugby op Phalaborwa se velde. Ons het nog nie ‘n program ontvang nie. Skoolvervoer beloop R35. Vul asb. solank die skeurstrokie in sodat ons die vervoerreëlings kan finaliseer.

Mini-netbal en Bulletjierugby:
Alle seuns ontvang ‘n registrasievorm wat asb. voltooi moet word. Stuur dit Maandag terug skool toe, u kind kan nie aan Bulletjierugby deelneem indien dit nie ontvang is nie.
Daar sal ‘n algemene reëlings- en beplanningsvergadering wees op 3 Maart om 18:00 in die skoolsaal. Die vergadering sal hoofsaaklik gaan oor die beplanning van ons skool se Bulletjiedag, wat op 17 Mei plaasvind. Alle betrokke ouers en afrigters moet asb. die vergadering bywoon.

Belangrike datums: Mini-netbal en Bulletjierugby
10 Mei – Tzaneen
17 Mei – Mariepskop
24 Mei – Drakensig
31 Mei – Phalaborwa

Belangrike datums:
3 Maart - Bulletjierugby vergadering
4 Maart - Rugbyvergadering
6 Maart - Netbalproewe : Oop A- en B-spanne
12 Maart- Netbalproewe : Streekspan
13 Maart – Redenaars
15 Maart - Rugby en netbal (Phalaborwa)
21- 23 Maart - Netbalkliniek
28 Maart - Skool sluit & Rugbykliniek

Seënwense
Mnr. M.J. Louwies
Skoolhoof

[ lewer kommentaar ] ( 755 keer besoek )
Netbalkliniek 
Laerskool Mariepskop Netbalkliniek
Aangebied deur Lou-Mare Geldenhuys en Tuks -studente
Netbalkliniek: 0/11 – 0/13 dogters

Datums: 20 Maart – 22 Maart 2014
Koste: R420 /speler (kursus en verblyf ingesluit)
R420 per afrigter / busbestuurder

Sluitingsdatum vir inskrywings: 3 Maart 2014

Deposito van R1,000-00 vooruitbetaalbaar om bespreking te bevestig.

Program:
Donderdag 20 Maart: Ontvangs en registrasie 15:00
16:00 – 17:30 Afrigtingsessie
18:30 Aandete
9:00 – 21:00
Reëlbespreking en eksamen

Vrydag 21 Maart: 7:00 Ontbyt
8:00 – 12:00 Afrigtingsessie
13:00 Ete
14:00 – 16:30 Wedstryde en inoefening (Gradering)
17:30 Ete
19:00 Vermaak

Saterdag 22 Maart: 7:00 Ontbyt
8:00 – 12:00 Afrigtingsessie
12:00 Eete
12:30 – 15:00 Wedstryde (Gradering)
Vertrek na wedstyd

Wat bied die kursus?
Reëlbespreking , gradering en eksamen
Inoefening van vaardighede.
Professionele afrigting-, verdedigings- & aanvalstegnieke.
Wedstryd-oefening (daar word elke dag wedstryde gespeel)
Alle etes, verblyf en vermaak si ingesluit in fooi.
Swembad en snoepie beskikbaar.


[ lewer kommentaar ] ( 170 keer besoek )
OB 6 / 2014 
Geagte ouers

Dissiplinêre stelsel:
Ek sal volgende week ‘n opsomming van u kind se pluspunte uitgee sodra alle sportdeelname-punte ingelees is. Dit is lekker om al die “goeie gedrag” en “netjiese werk” inskrywings te sien. Leerders kan trots voel.

U ontvang wel vandag ‘n opsomming van u kind se minuspunte. Moedig asb. u kind aan om getrou huiswerk te doen en om seker te maak dat al hulle boeke ingepak is. Laerskool is die ideale geleentheid om werksetiek aan te leer en verantwoordelik te wees vir take.

Dissipline:
Waarom is u kind in die skool?
• om in die vrese van die Here opgevoed en onderrig te word
• om kennis te verwerf
• om vaardighede te ontwikkel
• om gevorm en opgevoed te word
• om Bybelgefundeerde persoonlikheids- en karaktereienskappe te ontwikkel
• om voorberei en toegerus te word vir die volwasse wêreld.

Hoe kan daarin geslaag word?
• ‘n begeerte om te wil leer, is by die kind aanwesig
• die kind is gedissiplineerd (selfdissipline) in die klas
• die kind luister, gee aandag en werk in die klas
• die kind het ‘n trots op sy/haar skriftelike werkstukke
• die kind is getrou in tuiswerk, leer (oefen , oefen, dril, dril) en die uitvoering van opdragte
• ‘n wil om te presteer, is by die kind aanwesig

Grense (dissipline) beteken vir elke mens: groot en klein-
o veiligheid / sekuriteit
o geborgenheid
o geluk en afwesigheid van konflik

Ek doen ‘n beroep op elke ouer om asb. hierdie met elke kind te bespreek. Enige vorm van boelie, hetsy fisies of emosioneel, hoort op geen vlak in enige skool nie en gaan streng aangespreek word.

Verlore sleutels:
Daar is Dinsdag na skool ‘n bos sleutels verloor op die terrein. Die sleutelhouer is ‘n Njala van kraletjies. Indien iemand dit opgetel het, stuur dit asb. na die kantoor.

Seuns-badkamer
Dankie aan Gerda Aitchison en Belinda Fivaz vir die opknappingswerk aan die seuns se badkamers. Ons as skool is dankbaar en geseënd met dit wat julle vir die skool doen en beteken.

Redenaars:
Daar is Woensdagmiddag om 13:20 – 14:30 redenaarsoefening vir al die kinders wat hul praatjies wil inoefen. Ons werk aan liggaamshouding, artikulasie en stemprojeksie. Ek kan ongelukkig nie dan aan praatjies werk nie. U is meer as welkom om ‘n afspraak te maak of praatjies vir my te stuur vir skaafwerk.

Atletiek: Interlaer – Dr. Annecke
Baie sterkte aan al ons atlete wat Saterdag, 22 Februarie aan die Interlaer deelneem. Alle atlete moet Juf. Frances en Juf. Linda om 08:00 op die pawiljoen kry.

Netbal en rugby:
*Netbalkliniek:
20 – 22 Maart 2014
Koste beloop R400
O/9 – O/13

Aangebied deur Lou-Mare Geldenhuys en Tuks- studente
Gradering : Vrydag, tydens wedstryde

Netbalproewe:
Die Streeksproewe vind plaas op 12 Maart 2014 by laerskool Gravelotte. Meer inligting sal volgende week deurgegee word.

Rugby- en netbaloefening :
Begin Maandag. Sportperiode vir die seniors verval heeltemal aangesien ons te veel akademiese tyd verloor.
O/7-O/8 oefen vanaf 12:00 – 13:00.op Maandae, Dinsdae en Donderdae.
O/9 en O/10 oefen vanaf 14:00 – 15:00 op Maandae, Dinsdae en Donderdae.
O/11 – O/13 oefen vanaf 14:00 – 15:30 op Maandae, Dinsdae en Donderdae.

Mini-netbal en Bulletjierugby vergadering:
Daar sal ‘n algemene reëlings- en beplanningsvergadering wees op 3 Maart om 18:00 in die skoolsaal. Die vergadering sal hoofsaaklik gaan oor die beplanning van ons skool se Bulletjiedag, wat op 17 Mei plaasvind. Alle betrokke ouers en afrigters moet asb. die vergadering bywoon.

Mini-netbal spesifikasies:
Gr. R – 3 speel met ‘n nommer 4 –bal en die hoogte van die doelpaal is 2,5m.

Belangrike datums: Mini-netbal en Bulletjierugby
10 Mei – Tzaneen
17 Mei – Mariepskop
24 Mei – Drakensig
31 Mei - Phalaborwa

Hokkie:
Ons vra om verskoning namens Limpopo-hokkie vir die laat kennisgewing en omstandighede buite ons beheer.

Seënwense
Mnr. M.J. Louwies
Skoolhoof

[ lewer kommentaar ] ( 117 keer besoek )
Baie dankie vir jou brief, Emma! 
Liewe Riepie personeel

Baie dankie vir die e-pos en mooi gelukwense van die oulikste Laerskool in die land. Dit is so 'n spesiale gevoel om 'n oud-leerling te wees van 'n skool wat waarlik moeite doen om die paaie van al hulle leerlinge te volg.

My loopbaan in Laerskool Mariepskop het die fondasie van my karakter gevorm en ek bly altyd dankbaar vir die leiding wat ek daar aan die voet van Drakensberg ontvang het. Ek voel bevoorreg om 'n Riepie voorbeeld te wees.

Vriendelike groete en baie liefde,
Emma Smith

[ lewer kommentaar ] ( 79 keer besoek )
OB 3 / 2014 
Geagte ouers

Atletiek:Tuisbyeenkoms
Saterdag se atletiek begin om 08:00. Atlete moet 07:30 op die pawiljoen by juf. Frances en Mnr. Greyling in hulle atletiekklere aanmeld. Alle atlete moet op die pawiljoen by die span sit. Die spanbestuurders kan nie die atlete by hul ouers gaan soek nie. Ons doen ‘n beroep op alle ouers om ons asb. daarmee te help.

Provinsiale atletiek:
Baie geluk aan die volgende atlete wat deurdring na die volgende byeenkoms: Jessica Leicester, Jaco Geldenhuys, Xander Rutherford, Meagan-Mae v.d. Nest, Leonine Gildenhuys, Jamie v.d. Merwe, Nicola van Reenen.

Cluster-byeenkoms:
Donderdag, 6 Februarie by Phalaborwa-Noord (Rooiskool) in Phalaborwa.

Middag-oefening:
Atlete wat ‘n plek nr. 1-5 by die huissport behaal het, moet by onderskeie items oefen in die middae. As jy ‘n middelafstand-atleet is, moet jy by Juf. Nanette uitkom vir oefening gedurende die week.

Juniors : Gr. 1-3 (Oefen apart van seniors) Seniors : Gr. 4-7
Maandae, Dinsdae en Donderdae Maandae, Dinsdae en Donderdae
14:00 – 15:00 14:00 – 15:30

Voortrekkers:
Almal wat belangstel om aan te sluit by die Voortrekkers kan vir Maritza de Kock by 078 871 1132 skakel.

Leierskamp
Baie dankie aan Denise Jv Vuren en Greyling Harmse vir die leiding en betrokkenheid gedurende die Gr. 7’s se leiersontwikkelingskamp. Dankie ook aan Jaco en Melanie Leicester vir die hulp en die gebruik van hul terrein.

Tall Tree – kursus:
Dankie aan Denise Jv Vuren vir die leiding en organisering van die kursus en dankie aan elke ouer en leerder wat die kursus bygewoon het. Dit was ‘n reuse sukses!

Doelwitte van sport in skole:

HOOFSAAKLIK VIR DIE TOTALE ONTWIKKELING VAN ‘N LEERDER

Sport word beskryf as ‘n fisieke- (bv. sport) of denkspel (bv. skaak) wat in kompetisie verband gespeel kan word.
• Die doel van sport is nie net om individue in verband met mekaar te bring, maar is ook daar om spelers sowel as toeskouers te dissiplineer deur bv. reëls te stel en kontrole te hou oor die spel.
• Sport hou mense aktief en gesond.
• Sport maak dit vir individue moontlik om tot hul volle potensiaal te ontwikkel en om talente te ontdek en uit te leef.
• Sport bevorder 'n individue se sosiale vaardighede om met mense te kommunikeer en sosiaal te verkeer. 'n Individu se selfbeeld en selfvertroue word verbeter as hulle sport doen wat tot die positiewe ontwikkeling van enige persoon lei.

Verdere goeie sport het eienskappe soos:
« Regverdigheid
« Eerlikheid
« Voorbereiding
« Toewyding
« Genot
« Uitnemendheid
« Waardigheid

Hierdie eienskappe lei tot positiewe waardes vir die deelnemer nl.
—Verantwoordelikheid
—Volharding
—Passie
—Dissipline
—Determinasie
—Behulpsaamheid (Gee & neem)
—Hantering van opponente & spanmaats
—Moed
—Leierskap
—Kreatiwiteit

Doelwitte vir deelnemer en afrigters:
* Die onvermoeide, volgehoue aanleer van besondere vaardighede.
* Die bevordering van verstandelike en geestelike prestasie, omdat dit nie geskei kan word
van fisiese prestasie nie.
* Om al die leerders, ongeag hul individuele vermoëns, aan gelyke vlakke van afrigting
bloot te stel, sodat die leerders gelyke geleenthede ontvang om hulle talente te ontwikkel.
* Waar kundigheid ontbreek, word gebruik gemaak van kundige ouers of buite-afrigters.
* Kommunikeer gereeld en betyds met alle rolspelers.

Ons waardes:
* Ons kinders kom eerste.
* Ons kinders behoort hul eie ideale uit te leef, nie die van hul ouers nie.
* Ons is toegewyd in ons betrokkenheid by ons skool se sport.
* Ons moedig dit aan dat elkeen groei in sy of haar deelname.
* Ons gee om vir mekaar en respekteer mekaar.
* Ons kweek graag ‘n positiewe uitkyk op die lewe by ons kinders aan.
* Ons strewe na eerlikheid en integriteit.
* Ons ondersteun deelname van almal, insluitende die ouers.
* Ons bevorder leierseienskappe en beloon goeie sportmangees.
* Ons ontwikkel selfvertroue by die leerders d.m.v. sport.
* Ons kweek lojaliteit by leerders.
* Ons ontwikkel ‘n goeie, gesonde gesindheid by leerders, d.m.v. sport.

VERDER DOEN EK ‘N BEROEP OP ALLE OUERS OM ASB. OP WATTER MANIER MOONTLIK DEEL TE RAAK BY ONS SPORTWEKE. HIERDIE WEKE IS INFORMELE FINANSIERING VAN ONS SKOOL, WAT VIR ONS AS SKOOL NOODSAAKLIK IS. VUL ASSEBLIEF DIE MEEGAANDE BRIEF IN, EN STUUR ASB SO GOU MOONTLIK TERUG. DANK EN WAARDERING VIR ELKE OUER WAT BETROKKE IS BY DIE SKOOL. JULLE IS SOWAAR STAATMAKERS!

Landloop:
Daar is ‘n landloopvergadering Woensdag, 5 Februarie, om 18:00 in Denise se klas. Alle ouers wat se kinders wil landloop doen moet asseblief die vergadering bywoon.

Swemgala:
Gala 20 Februarie by Southern Cross. Nuwe leerders gaan 'n geleentheid kry om uit te swem, teen eerste 4 van huidige Swemspan. Gr 1 's sal ook uitdunne hou. Kontak asseblief vir Gerda in hierdie verband.

Vrywaringsvorm:
Daar is nog heelwat leerders se vorms uitstaande. Stuur asb. Maandag skool toe.

Seënwense
Mnr. M.J. Louwies
Skoolhoof

[ lewer kommentaar ] ( 73 keer besoek )
Kringbyeenkoms 2014 
Van ons Riepie atlete het deelgeneem aan die Kringbyeenkoms die 28ste Januarie by Groenskool in Phalaborwa.

Ons is BAIE trots op die atlete en het die volgende uitslae gekry.

3 eerste plekke:
-Jessica Leicester O/13 Gewigstoot
-Xander Rutherford O/12 Gewigstoot
-Jaco geldenhuys O/13 Verspring

4 tweede plekke:
-Nicola van Reenen O/11 Gewigstoot
-Meagan –Mae vd Nest O/13 200mH
-Jamie vd Merwe O/13 75mH
-Leonine Geldenhuys O/12 1200m

Hierdie atlete dring deur na die Cluster byeenkoms 4Feb by Rooiskool Phalaborwa.
[ lewer kommentaar ] ( 45 keer besoek )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next> Last>>

LAERSKOOL MARIEPSKOP

TEL: 083 231 4778
FAKS: 086 604 1705
SEL: 079 529 6071
admin@laerskoolmariepskop.co.za

Webblad Ontwerp Deur Coffeebean Web Designs